19 เมษายน 2021

สหภาพฯไปรษณีย์ไทย ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีคลัง ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสรรหาเอ็มดี

07 Apr 2021 14:34 น.
อ่าน 449 ครั้ง

สหภาพฯไปรษณีย์ไทย ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีคลัง ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสรรหาเอ็มดี

สหภาพฯไปรษณีย์ไทย ยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีคลัง ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการสรรหาเอ็มดี ชี้ขัดกับกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท


วันนี้ 7 เมษายน 2564 นายวิเลิศ การสะสม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ สร.ปณท  ยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการสรรหาซึ่งขัดกับกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด และ พิจารณายกเลิกการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (กจป.) ในครั้งนี้

เหตุผล เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กจป. แต่งตั้งมาจากประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท. ซึ่งขัดกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งรัฐวิสาหกิจอื่น เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ออกข้อบังคับไว้ชัดเจนว่า คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลติต้อง ไม่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ กฟผ. กรณีของ ปณท จึงขาดความชอบธรรม

กระบวนการสรรหา กจป.ในครั้งนี้ดำเนินการโดย เร่งรีบ รีบร้อน ผิดปกติ เนื่องจาก การเริ่มต้น กระบวนการสรรหา กจป. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ แต่อย่างใด ตามมารยาทต้องรอให้เจ้ากระทรวงรับทราบด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสรรหา กจป. ไว้เพียงตำแหน่งเดียว คือ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ เป็นการกีดกันความเจริญก้าวหน้า และลิดรอนสิทธิของบุคลากรภายใน รัฐวิสาหกิจอื่น เช่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ปณท ลอกเลียนโครงสร้างการบริหารองค์กรมาจาก ปตท. ซึ่ง ปตท.เปิดโอกาสให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นไปสามารถสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้

 

สหภาพไปรษณีย์ไทย ยื่นหนังสือถึงรมต.คลัง

การขาดหลักธรรมาภิบาล ว่าด้วยหลักการมีส่วนร่วม ได้เชิญประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ประธาน สร.ปณท) เข้าร่วมสังเกตการณ์ แต่มีเงื่อนไข ห้ามตั้งคำในระหว่างการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และในช่วงของการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสรรหา กจป. ประธาน สร.ปณท ต้องออกจากห้อง เป็นการบริหารงานที่ขาดหลักธรรมาภิบาลอย่างสิ้นเชิง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend