ปณท เรียกร้องบอร์ดปรับกลยุทธ์สู้คู่แข่ง

09 ธ.ค. 2562 เวลา 4:29 น.671

สหภาพไปรษณีย์ไทยออกแถลงการณ์ ถึงบอร์ดปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจ

     เป็นเพราะบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  หรือ ปณท กำลังถูกกลุ่มทุนโลจิสติกส์ข้ามชาติ ไล่เรียงตั้งแต่ เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส,ลาล่ามูฟ,เอสซีจี เอ๊กซเพรส,แฟลช เอ๊กซ์เพรส,เบสท์ เอ๊กซเพรส และ เจแอนด์ทีเอ็กซเพรส เข้ามาปักธงตลาดในประเทศไทยจนมาเบียดแซงแย่งส่วนแบ่งไปรษณีย์ไทย ต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 360 องศา
    อีกทั้งในช่วงเวลานี้ ไปรษณีย์ไทย อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากนางสมร เทอดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กำลังหมดวาระในวันที่ 14 มกราคม 2563 และ อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา
     หากแต่ล่าสุด สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สร.ปณท) ฉบับพิเศษที่ 3/2562 เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ ปณท ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของชาติให้สามารถดำรงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปได้ และสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ สร.ปณท จึงขอออกแถลงการณ์เพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการ ปณท (บอร์ด) ดำเนินดังนี้  1.ขอให้บอร์ดปรับแผนกลยุทธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้บริการ ปณท 2.ขอให้บอร์ดแก้ไขการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานโดยไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล แต่งตั้งพรรคพวกของตัวเอง ทำให้คนมีความรู้ความสามารถหมดขวัญและกำลังใจในการทำงาน เช่นการแต่งตั้งพนักงานที่มีอายุงานเหลือไม่ถึง 1 ปี
                                               ปณท เรียกร้องบอร์ดปรับกลยุทธ์สู้คู่แข่ง

   ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้บริหารควรกระทำหลังโครงสร้างองค์กร ปณท บังคับใช้ โดยให้โอกาสกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่และผู้บริหารที่รับตำแหน่งใหม่เป็นผู้แต่งตั้งทีมงานของตนเอง 3.ขอให้บอร์ดดำเนินการแก้ไขระบบ NEW CA POS และระบบ TND ให้มีประสิทธิภาพและเสถียร เพื่อแข่งขันกับระบบของคู่แข่งได้

   สหภาพแรงงานฯ ปณท
    9/12/62

 

                                              ปณท เรียกร้องบอร์ดปรับกลยุทธ์สู้คู่แข่ง

    ขณะที่ผลประกอบการไปรษณีย์ไทย ย้อนหลัง 3 ปี ปรากฏว่ากำไรปรับตัวลดลง 

                                              ปณท เรียกร้องบอร์ดปรับกลยุทธ์สู้คู่แข่ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง