3 หนุ่ม ไอที สจล. คว้ารางวัล Special Prize Award

26 เม.ย. 2560 เวลา 5:01 น.278
การแข่งขัน MUICT-DataHack 2017 Competition ภายใต้ชื่อ ทีม I LOVE KMITL ประกอบไปด้วย นายนพณัฐ พลอยวงศ์ (ซ้าย) นายวีรภัทร ทรัพย์สมบูรณ์ (กลาง) และ นายธนวัฒน์ หลอดแก้ว (ขวา) 3 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. คว้ารางวัล Special Prize Award ในการแข่งขัน MUICT-DataHack 2017 Competition กิจกรรมการแข่งขันประลองความสามารถทางด้าน Data Science การแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูลและนำเอาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์ ด้วยใช้เทคโนโลยี Machine Learning และ Data Analytics โดยใช้เครื่องมือ Open Source ภายในเวลา 4 ชั่วโมง จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เมื่อเร็วๆ นี้

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไอทีGadgetstech