EXIM BANK สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด

23 เม.ย. 2564 เวลา 7:43 น.86

EXIM BANK ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้ภาครัฐต้องจัดให้มีโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่สังคม ขณะที่กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โรงพยาบาลสนามที่รองรับผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงเริ่มทยอยรับผู้ป่วยตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2564 ได้แก่ โรงพยาบาลสนามในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ มีความต้องการอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นจำนวนมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย EXIM BANK จึงได้บริจาคของใช้จำเป็นให้แก่กรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมสนับสนุนให้โรงพยาบาลสนามในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบด้วย พัดลม ชุด PPE หน้ากากอนามัย เครื่องทำน้ำร้อน/เย็น และน้ำดื่ม เป็นมูลค่ารวม 200,000 บาท ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน”

การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ EXIM BANK ที่จะร่วมเสริมความพร้อมให้ Superhero ที่แท้จริงของพวกเรา ซึ่งได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก้าวผ่านวิกฤตของประเทศไปได้ด้วยดีเหมือนทุกวิกฤตที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง