svasdssvasds

แม็คโคร ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่

09 ม.ค. 2564 เวลา 6:35 น.

 

ช่องทางจัดจำหน่าย คือ หนึ่งในปัญหาใหญ่ของเกษตรกร  การขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง สิ่งที่เกษตรกรได้ คือรายได้ที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร “แม็คโคร” เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้เข้าไปส่งเสริมเกษตรกร ทั้งด้านความรู้และช่องทางจัดจำหน่ายโดย ล่าสุด ได้เข้าสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผัก ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีสมาชิก 31 ราย

 

แม็คโคร ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่

แม็คโคร ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่

 

“ศิริพร เดชสิงห์” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เล่าว่า แม็คโคร ได้ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเริ่มจากการเข้าไปดูศักยภาพของเกษตรกรว่ามีความพร้อมแค่ไหน หลังจากนั้น ก็ให้คำแนะนำ ให้ความรู้การบริหารจัดการต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการส่งผลผลิตเข้ามาจำหน่าย อาทิ การบริหารจัดการการเพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด การบรรจุ-ขนส่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

แม็คโคร ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่

แม็คโคร ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่

หลังจากปรับตัว เพิ่มศักยภาพ เกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักท่ากระดาน สามารถส่งผลผลิตซึ่งได้แก่ ผักชนิดต่างๆ ตามมาตรฐาน ในปริมาณราว 30 ตันต่อเดือน ให้แก่แม็คโคร ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถึง 40-50% โดยแม็คโครนำส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยและมหาชัย เพื่อกระจายไปยังสาขาต่างๆ

ขณะเดียวกันเกษตรกร ยังส่งผลผลิตตรงให้กับ 5 สาขา ที่กรุงเทพฯ สองสาขาคือ สาทร  ศรีนครินทร์  สาขาฉะเชิงเทรา สาขาสระแก้ว และสาขากบินทร์บุรี เป็นการเพิ่มพูนความรู้และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร

 

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ  ปีที่ 40 หน้า 23 ฉบับที่ 3,642 วันที่ 7 - 9 มกราคม พ.ศ. 2564

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด