8 มีนาคม 2021

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ศาสตราจารย์” รวม 50 ราย ในหลายมหาวิทยาลัย

20 Jan 2021 21:46 น.
อ่าน 4,966 ครั้ง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ศาสตราจารย์” รวม 50 ราย ในหลายมหาวิทยาลัย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ศาสตราจารย์” ในหลายมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ฉบับ


วันที่ 20 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเรื่อง แต่งตั้ง “ศาสตราจารย์” จำนวน 50 ราย ในหลายมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ฉบับ 

 

1.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 10 ราย (รายละเอียด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์  )

 

2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงาน สถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม 21 ราย (รายละเอียด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์  )


3.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 19 ราย (รายละเอียด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ [จำนวน ๑๙ ราย ๑. รองศาสตราจารย์สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ ฯลฯ]  )

 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“โปรดเกล้าฯ” แต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล 197 ราย

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend