สผ.แจงเกณฑ์ EIAใหม่ สร้างตึก“บังแดด-บังลม”ชุมชน เปิดฟังความเห็น 18 มิ.ย.นี้  

13 มิ.ย. 2564 เวลา 0:40 น. 2.0k

สผ.แจง เกณฑ์ EIAใหม่ สร้างตึก“บังแดด-บังลม”ชุมชน เปิดฟังความเห็น 18 มิ.ย.นี้  ขณะ 3 สมาคมบ้านนำโดยสมาคมอาคารชุดไทย แจง ยื่นหนังสือไปสผ.เพื่อขอทบทวนชะลอการใช้หลังได้รับการยื่นยัน มีผลใช้วันที่1มิ.ย. 64 เกรงชุมชนคัดค้าน-การใช้ดุลยพินิจ

จากกรณี 3สมาคมนำโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร พ่วงด้วยสมาคมบริษัทที่ปรึกษาขอทบทวนการบังคับใช้เกณฑ์ การจัดทำรูปเล่ม เพื่อประกอบการยื่นขอจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ (EIA) ตามเกณฑ์แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยที่ผ่านมา สมาคมอาคารชุดได้มีหนังสือไปยังสผ.เพื่อขอทบทวนชะลอการบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้รับรู้รับทราบว่ามีการเปิดรับฟังเสียงผู้ประกอบการ ทั้งยังได้รับการยืนยันว่าจะมีการบังคับใช้วันที่1 มิถุนายน 2564ในเวลาต่อมาสผ.ได้มีหนังสือแจ้งเปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่18มิถุนายน2564

สมาคม ฯ เกรงว่าจะสร้างผลกระทบต่อการก่อสร้างคอนโดมิเนียมสูงอาคารขนาดใหญ่ภายในชุมชน ที่ต้องทำอีไอเอเปิดรับฟังเสียงของคนในชุมชนด้วย แบบจำลอง3D ที่อาจพบ เงาของอาคารทอดบดบังชุมชนในรัศมีที่เกิดขึ้น และนำมาซึ่งการคัดค้าน”ห้ามมิให้ก่อสร้างอาคาร” หรืออาจจะใช้ดุลยพินิจนำมาประกอบการพิจารณาว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาต  เพราะคอนโดมิเนียมหากสร้างขึ้นจะต้องอยู่กลางชุมชนใหญ่มีความเจริญต้นทุนที่ดินค่อนข้างสูง

อย่างไรก็ตามสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ชี้แจงต่อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ดังนี้

1.“แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร” ดังกล่าว  มิใช่ข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้ห้ามไม่ให้ก่อสร้างอาคารหรืออาคารสูง แต่อย่างใด

2.แนวทางการศึกษาฯ ดังกล่าว เป็นเอกสารข้อมูลทางวิชาการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามหลักทางวิชาการ

3.แนวทางการศึกษาฯ ดังกล่าว ยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการและ สผ. กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งข้อเสนอแนะ  เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนการนำไปประกาศใช้เป็นทางการต่อไป

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก QR Code ที่ปรากฏ

แท็กที่เกี่ยวข้อง