"เศรษฐา' รับ แสนสิริ เลิกจ้างจริงแต่ไม่ถึง 600 คน

19 ก.ย. 2563 เวลา 11:51 น. 4.2k

" เศรษฐา ทวีสิน " โร่แจง บริษัทในเครือ "แสนสิริ" ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 600 ราย เซ่นโควิด ชี้ปรับลดเพียง 5% ตามกลไกปกติ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทวีตข้อความผ่าน @Thavisin ถึงกรณีกระแสข่าว บริษัท พลัส พร๊อพเพอร์ตี้ บริษัทในเครือแสนสิริ มีการยื่นหนังสือ ลงวันที่ 18 ก.ย.2563 โดยขอเลิกจ้างพนักงาน 600 คน จาก 4,000 คน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจโดยรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์  ว่า  

 

ยอมรับ บริษัทแสนสิริ มีการปรับโครงสร้างภายในจริง แต่ตัวเลขที่ระบุว่ามีการเลิกจ้างถึง 600 รายนั้น ขอชี้แจงว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เพราะมีการปรับลดเพียง 5% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด อีกทั้งมองว่าการปรับโครงสร้างของภาคธุรกิจในขณะนี้ ถือเป็นเรื่องปกติ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน 

 

"เศรษฐา' รับ แสนสิริ เลิกจ้างจริงแต่ไม่ถึง 600 คน
 

ทั้งนี้ หนังสือเลิกจ้างที่ บริษัท พลัส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ระบุถึงเหตุผลการปรับลดคนภายในบริษัท ว่า" ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นผลให้ปริมาณความต้องการของลูกค้าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างชัดเจน ดังนั้นจำนวนงานหรือโครงการที่จะเปิดขายมีปริมาณลดลง และไม่สมดุลกับโครงสร้างขององค์กร กระบวนการทำงาน และกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ และกำลังคน ให้สอดคล้องกับจำนวนงาน หรือโครงการที่มีปริมาณลดลง เพื่อให้องค์กรโดยรวมสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดกำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงาน โครงสร้างองค์กร และกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว" 

ซึ่งการเลิกจ้างพนักงานมีผล 31 ต.ค. 63 และพนักงานจะได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย (เท่ากับอัตราจ้างสุดท้าย 180 วัน) รวมถึงจะได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี (ตามส่วนวันหยุดพักผ่อนประจำปี ซึ่งพนักงานพึงมีสิทธิ จำนวน 7 วัน) อีกด้วย 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง