svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรุงเทพโพลล์ เผยคนไทยร้อยละ 59.9 กังวลเปิดประเทศใน120 วัน

26 มิถุนายน 2564

กรุงเทพโพลล์ ชี้ประชาชนร้อยละ 59.9 กังวลเปิดประเทศใน120วัน หวั่นมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่มากับนักท่องเที่ยว-ไม่แน่ใจภูมิคุ้มกันหมู่คนไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2564   กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยว่าไง..กับเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ ที่ จำนวน 1,202 คน พบคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 เห็นด้วย (เพราะจังหวัดอื่นๆ จะประเมินได้ว่าพร้อมเปิดเหมือนภูเก็ตไหม และนักท่องเที่ยวที่มาจะอยู่เฉพาะพื้นที่ จ.ภูเก็ต) ขณะที่ร้อยละ 40.0 ระบุว่าไม่เห็นด้วย (เพราะกลัวถึงวันจริงนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่มี และคนภูเก็ตยังฉีดวัคซีนกันไม่ครบ)       

  สำหรับการที่ไทยมีเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำ และ ฉีดวัคซีนครบแล้ว คนไทยร้อยละ 61.7 เห็นว่าจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รองลงมาร้อยละ 23.5 เห็นว่าเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย และร้อยละ 14.8 เห็นว่าจะนำไปสู่การปรับมาตรการการท่องเที่ยวไทยที่เหมาะสมในระยะถัดไป


       

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเหมาะสมในการเปิดประเทศมากที่สุด นั้น คนไทยร้อยละ 42.0 ระบุว่า สัดส่วนคนไทยที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ต่อประชากรทั้งหมด รองลงมาร้อยละ 23.8 ระบุว่า จำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของไทย และร้อยละ 19.1 ระบุว่ามาตรการป้องกัน COVID-19 ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
 

   สุดท้ายเมื่อถามว่า มีความกังวลหรือไม่อย่างไรกับเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.9 ระบุว่ากังวล โดยกังวลหากมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่มากับนักท่องเที่ยวจะคุมไม่อยู่ และไม่แน่ใจว่าคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมไหมจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้หรือไม่ ขณะที่ร้อยละ 40.1 ระบุว่าไม่กังวล เพราะเป็นการเปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศความเสี่ยงต่ำและได้รับวัคซีนครบ และ ถึงวันนั้นคนไทยน่าจะได้รับวัคซีนกันครอบคลุมแล้ว สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้