26 กุมภาพันธ์ 2021

เปิดรายชื่อ 14 อรหันต์ชิงบอร์ด กสทช.

22 Jan 2021 13:15 น.
อ่าน 961 ครั้ง

 เปิดรายชื่อ 14 อรหันต์ชิงบอร์ด กสทช.

เปิด 14 รายชื่อ ว่าที่ บอร์ด กสทช. ชุดใหม่ ชงวุฒิสภาเฟ้นหาต่อให้เหลือ 7


จากกรณีที่คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. ทั้ง 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1.ด้านกิจการกระจายเสียง 2.ด้านกิจการโทรทัศน์ 3.ด้านกิจการโทรคมนาคม 4.ด้านวิศวกรรม 5. ด้านกฏหมาย 6.ด้านเศรษฐศาสตร์ และ 7.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2564 นั้น

 

ล่าสุด คณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 6 ที่จะเป็นกรรมการ กสทช. ให้ได้จำนวนสองเท่าของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในแต่ละด้าน เพื่อให้เลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากสทช. จัดทำรายชื่อผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกและเสนอบัญชีรายชื่อพร้อมประวัติและเอกสารหลักฐานของบุคคลดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คัดเลือกเสร็จ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาและมีมติเลือกต่อไป ตามมาตรา 15 และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1.ด้านกิจการกระจายเสียง 2 คน คือ

        -นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้

        -พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์

 

2.ด้านกิจการโทรทัศน์  2 คน คือ

   -ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต

   -นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร

 

3.ด้านกิจการโทรคมนาคม 2 คน คือ

  -รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร

  -นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ

 


4.ด้านวิศวกรรม  2 คน คือ

   -นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

  -นายอานนท์ ทับเที่ยง

 

5.ด้านกฎหมาย  2 คน คือ

   -นายจิตรนรา นวรัตน์

   -ร้อยโท ดร. ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ

 

6.ด้านเศรษฐศาสตร์  2 คน คือ

   -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภักดี มะนะเวศ

   -ศาสตราจารย์อารยะ ปรีชาเมตตา

 

7.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 2 คน คือ

   -พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์

   -นายต่อพงศ์ เสลานนท์

 

 

 เปิดรายชื่อ 14 อรหันต์ชิงบอร์ด กสทช.

 เปิดรายชื่อ 14 อรหันต์ชิงบอร์ด กสทช.

 เปิดรายชื่อ 14 อรหันต์ชิงบอร์ด กสทช.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พลิกโผ "ฐากร" ตัวเต็งไม่ติด 14 รายชื่อนั่งบอร์ด กสทช.

เปิดคุณสมบัติผู้สมัครชิงเก้าอี้ กรรมการ กสทช.

“ฐากร ตัณฑสิทธิ์" อดีตเลขา กสทช. คัมแบ็กชิงเก้าอี้บอร์ด กสทช.

'วิษณุ' ชี้! ผู้สมัคร กสทช.ใหม่ มีสิทธิกลับยื่นใบสมัครได้อีก

“ฐากร”ทิ้งทวนซื้อลิขสิทธิ์โอลิมปิกฤดูร้อนถ่ายทอดสดกีฬา5รายการ

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend