เปิดเบื้องหลัง ครม.ไฟเขียวจัดเลือกตั้ง "เทศบาล-นายกเทศมนตรี" 21 มี.ค.นี้

12 ม.ค. 2564 เวลา 7:23 น.2.4k

เปิดเบื้องหลัง ครม.ไฟเขียวให้จัดเลือกตั้ง "เทศบาล-นายกเทศมนตรี" 21 มี.ค.นี้  สํานักเลขาฯ ครม.แจงประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเสร็จสิ้นแล้ว ขณะที่ “มท.-กกต.”ยืนยันพร้อมจัดเลือกตั้งท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19

ภายหลัง นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกมาเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ได้มีมติให้มีการจัดการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาล โดยคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 21 มี.ค.2564 นี้

 

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้งเทศบาล โดยจะให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) แจ้งรายละเอียดกับ กกต.ให้ทราบต่อไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุม ครม.วันนี้ (12 ม.ค.64) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เข้ารายงานถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่ง หลังมีการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563

 

โดย กกต.ได้เสนอให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล เทศมนตรี เป็นลำดับถัดไป

 

ทั้งนี้ กกต.ได้เสนอร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ดังนี้

 

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

 

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คาดว่า จะประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 

 

สำหรับข้อมูลที่เสนอต่อ ครม.เพื่อประกอบการพิจารณาคือ

 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว

 

ขณะที่ ความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย(มท.) และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไว้แล้ว

 

ขณะเดียวกัน กกต.ได้ชี้แจงต่อ ครม.ถึงการดําเนินการของสํานักงาน กกต. ว่า

 

1.ดําเนินการออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้ว

 

2.ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถประกาศแต่งตั้งได้ทันทีที่มีการประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

 

3.ดําเนินการอบรมผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

 

สําหรับการอบรมกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง จะดําเนินการเมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

 

ภายหลังกระทรวงมหาดไทย และ กกต.เสนอข้อมูลทั้งหมดแล้ว ที่ประชุม ครม.จึงได้มีมติให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล เทศมนตรี เป็นลำดับถัดไป ในวันที่ 21 มี.ค.นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

"รมต.สาธิต" เผย ครม.ไฟเขียว "เลือกตั้งเทศบาล" 21 มี.ค.

“วัชระ”ค้านเลื่อนเลือกตั้ง"เทศบาล-อบต."