svasdssvasds

ผ่าบริษัทอสังหา 8 พันล้าน “สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ” พัวพันคดีคอรัปชั่น

04 ธ.ค. 2563 เวลา 5:11 น. 7.4k

เปิดข้อมูล “เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์” บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ “สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ” น้องชาย “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” พัวพันคดีทุจริตคดีคอรัปชั่น สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พบ "สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ" ถือหุ้นใหญ่ สินทรัพย์รวมกว่า 8.4 พันล้านบาท

กรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลการปลอมแปลงเอกสารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ชื่อเดิม) ของเจ้าหน้าที่รัฐ และบุคคคลภายนอก พร้อมมีการตั้งข้อสังเกตุเกี่ยวกับการจ่ายเงินของบริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่มีนายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ น้องชาย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ได้สิทธิเช่าพัฒนาที่ดิน บริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ชิดลม) จนเกิดกระแสวิพากวิจารณ์จากสังคมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้น

“ฐานเศรษฐกิจ” ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท มีสํานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด มีผู้ถือหุ้น 5 คน ประกอบด้วย

  1. นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้น 2,520,000 หุ้น มูลค่า 252 ล้านบาท
  2. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ 1,620,000 หุ้น มูลค่า 162 ล้านบาท
  3. นางสาวรุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ 1,620,000 หุ้น มูลค่า 162 ล้านบาท
  4. นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ 1,620,000 หุ้น มูลค่า 162 ล้านบาท
  5. นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ 1,620,000 หุ้น มูลค่า 162 ล้านบาท

 

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด มีกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย

  1. นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
  2. นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ
  3. นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ

 

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด มีกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการสองในสามคนนี้

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท อีสเทิร์น ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จํากัด ได้จดทะเบียน เปลี่ยนชื่อ ครั้งที่ 2 เป็น บริษัท ไทยซัมมิท พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 และเปลี่ยนเป็น บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554

 

ในปี 2562 บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีสินทรัพย์รวม 8,423 ล้านบาท หนี้สินรวม 5,712 ล้านบาท

 

ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 2,169 ล้านบาท รายจ่ายรวม 1,829 ล้านบาท กำไรหลังหักภาษี 271 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 มีรายได้รวม 1,745 ล้านบาท รายจ่ายรวม 1,595 ล้านบาท กำไรหลังหักภาษี136  ล้านบาท

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด