28 กุมภาพันธ์ 2021

คณะแพทย์ฯ ศิริราช แถลงเรียกร้องทุกฝ่ายเคารพสิทธิ เสรีภาพ-ความเห็นทางการเมือง

20 Oct 2020 17:09 น.
อ่าน 2,850 ครั้ง

คณะแพทย์ฯ ศิริราช แถลงเรียกร้องทุกฝ่ายเคารพสิทธิ เสรีภาพ-ความเห็นทางการเมือง

"คณะแพทย์ฯ ศิริราช" ม.มหิดล แถลงจุดยืน เรียกร้องทุกฝ่ายแสดงออกทางการเมืองสันติวิธี-เคารพสิทธิเสรีภาพ


 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแถลงการณ์ แสดงจุดยืนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแสดงออกทางการเมืองอย่างสันติวิธี มีเนื้อหาระบุว่า สืบเนื่องจากประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์การแสดงออกทางการเมือง อันอาจนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอแสดงจุดยืน โดยขอให้ทุกฝ่ายใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ขอให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสงบ เป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมด้วยความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ชุมนุมและผู้เกี่ยวข้องทุกคน และขอให้ทุกฝ่ายเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ดุลพินิจและความเห็นทางการเมืองของแต่ละฝ่ายภายใต้บทบัญญัติของกฏหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน   ขอยืนยันว่า การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์จะให้การดูแลรักษาพยาบาลประชาชน ทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไร โดยจะยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทางการแพทย์
 

คณะแพทย์ ศิริราช แถลง เคารพสิทธิ เสรีภาพ-ความเห็นทางการเมือง

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend