“แอร์พอร์ต  ลิงก์” พร้อมรับมือ  ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง

17 ต.ค. 2563 เวลา 5:24 น.176

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมดำเนินการตามมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครของกรมการขนส่งทางราง

 

 

 

 

 

 

 

 

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงก์หนึ่งในเส้นทาง ที่คาดว่าจะมีกลุ่มผุ้ชุมชนมาปักหลักโดยเฉพาะ ย่านใจกล่างเมือง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางรางได้ออกประกาศมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 สำหรับให้ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มความเข้มข้น และยกระดับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงนั้น บริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมที่จะดำเนินการตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยเตรียมดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ และเพิ่มความถี่ในการตรวจตราภายในระบบรถไฟฟ้า

- ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งาน

- เตรียมการอพยพผู้โดยสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามแผนปฏิบัติที่ได้เตรียมไว้

- เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบกระเป๋า หรือสัมภาระของผู้ใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการ

- จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบนสถานีอย่างเพียงพอ และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเดินทางพร้อมกับผู้โดยสารในขบวนรถ

- ประชาสัมพันธ์ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้โดยสาร

 

 

 

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครของกรมการขนส่งทางราง บริษัทขอความร่วมมือผู้โดยสารให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบกระเป๋า หรือสัมภาระ และหากผู้โดยสารท่านใดพบเห็นสิ่งผิดปกติ สิ่งของ หรือบุคคลต้องสงสัยหรือไม่น่าไว้วางใจในระบบรถไฟฟ้าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโดยทันที หรือแจ้งได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

แท็กที่เกี่ยวข้อง