ครม.ตั้ง"ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์" นั่งเลขาฯสคบ.คนใหม่

22 ก.ย. 2563 เวลา 12:41 น.270


          
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะครบเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป