มหาดไทย ถกด่วน 15.30 น. เคลียร์ปมคลาย"ล็อกดาวน์” 6 กลุ่ม

30 เม.ย. 2563 เวลา 5:27 น.6.2k

มหาดไทย นัดถกด่วน ผู้ว่าทั่วประเทศ วันนี้เวลา 15.30 น.เคลียร์ความชัดเจนคลาย"ล็อกดาวน์” หลังศบค.ผ่อนปรน 6 ธุรกิจ

กรณีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. มีมติกำหนดมาตรการผ่อนคลาย 6 กิจการ กิจกรรมหรือผ่อนคลาย"ล็อกดาวน์" ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 โดยทางกำหนดให้มีมาตรกลางของแต่และกิจการ กิจกรรม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้แต่ละจังหวัดสามารถกำหนดให้เข้มข้นขึ้นได้ แต่จะน้อยกว่ามาตรการกลางไม่ได้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำบันทึกข้อความด่วนที่สุด เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) ถึง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจกระทรวง ที่ปรึกษากระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยราชการ สป.มท. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง โดยมีข้อความว่า

ด้วยนายกรัฐนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ประกาศเรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ และประกาศเรื่องการให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งนายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 28 เม.ย.2563

เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย.2563 เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป โดยมี รมว.มหาดไทยเป็นประธานการประชุม

ด่วน! ศบค.คลาย"ล็อกดาวน์" 6 ธุรกิจ เริ่ม 3 พ.ค.นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง