"กรมการปกครอง" ชี้แจงกรณี สำรวจผลกระทบโควิดจากประชาชน

16 เม.ย. 2563 เวลา 4:44 น.4.2k

กรมการปกครอง ชี้แจงกรณี ออกแบบสำรวจประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ระบุมี 15 รายการความต้องการให้เรียงลำดับ ยันสำรวจข้อมูลไม่เกี่ยวกับเงินเยียวยา 5,000 บาท ของกระทรวงการคลัง

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อออนไลน์ “ฐานเศรษฐกิจ” เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 09.53 น. โดยมีพาดหัวข่าวว่า “เตรียมตัวกรอก “แบบฟอร์มมหาดไทย” เลือกรับเยียวยาได้ข้อเดียว”


กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอชี้แจงว่า

1. กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการปกครองสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ประกอบการพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

2. การสำรวจข้อมูลดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบแจ้งรายการความช่วยเหลือที่ต้องการได้ 15 รายการ โดยเรียงลำดับความต้องการจากมากไปน้อย (จาก 1 – 15) มิใช่การเลือกเพียงรายการเดียว และการสำรวจข้อมูลดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับมาตรการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ของกระทรวงการคลังแต่อย่างใด

"กรมการปกครอง" ชี้แจงกรณี สำรวจผลกระทบโควิดจากประชาชน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 08 8981 2333 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์[email protected]

แท็กที่เกี่ยวข้อง