เปิด10จังหวัด "ล็อกดาวน์" สกัดโควิด

07 เม.ย. 2563 เวลา 5:28 น.4.5k

อัพเดทรายชื่อและระยะเวลาห้ามเข้า-ออก ในพื้นที่ 10 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย.63 เวลา 14.00 น.) .

"ฐานเศรษฐกิจ" ตรวจสอบและอัพเดทรายชื่อและระยะเวลาห้ามเข้า-ออก ในพื้นที่ 10 จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย.63 เวลา 14.00 น. พบว่ามีทั้งหมด 10 จังหวัด ประกอบด้วย

 

1. เชียงราย ระหว่างวันที่ 9-30 เม.ย.63 ระงับการใช้เส้นทาง ทล.109, 1150, 1202, 1292, 30, 37, 4024, 4025 

2. น่าน ระหว่างวันที่ 5-30 เม.ย.63 ระงับการเข้าชั่วคราว ทล. 101, 1091, 1148

3. ตาก ระหว่างวันที่ 2-16 เม.ย.63 ปิดช่องทางผ่านแดนไทย-เมียนมา ระงับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

4. ตราด เริ่มวันที่ 4 เม.ย. 63 เป็นต้นไป  5. ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-30 เม.ย.63  6. สงขลา ระหว่างวันที่ 6-30 เม.ย.63  7. สตูล ระหว่างวันที่ 3-30 เม.ย.63  8. ปัตตานี เริ่มวันที่ 28 มี.ค.63 เป็นต้นไป 9. ยะลา เริ่มวันที่ 29 มี.ค.63 เป็นต้นไป  และ 10. นราธิวาส เริ่ม29 มี.ค.63 เป็นต้นไป

แต่ทั้งนี้ แต่ละจังหวัดมีข้อยกเว้น ระบุว่า เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดเชื้อ การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และผู้ที่ได้รับยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

 

เปิด10จังหวัด "ล็อกดาวน์" สกัดโควิด

แท็กที่เกี่ยวข้อง