ข่าวปลอม “กต. ฝ่าฝืนคำสั่งนายกฯ” อย่าแชร์

05 เม.ย. 2563 เวลา 7:59 น.1.1k

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! กระทรวงการต่างประเทศฝ่าฝืนคำสั่ง ออกเอกสารให้คนเดินทางเข้าประเทศไทย

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศฝ่าฝืนคำสั่งนายกฯ ออกเอกสารให้คนเดินทางเข้าประเทศไทย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

 

จากกรณีข่าวที่ถูกเผยแพร่ว่า กระทรวงการต่างประเทศฝ่าฝืนคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยการออกเอกสารให้คนเดินทางเข้าประเทศ หลังจากที่มีการประกาศให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศทางกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจ้งว่าข้อมูลดังกล่าวมีข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากเมื่อมีประกาศให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ของไทย ได้หยุดรับลงทะเบียนออกหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับทุกช่องทาง รวมทั้งปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้ขอให้คนไทยเคร่งครัดในการหาใบรับรองแพทย์ fit to fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทางกลับ ตามข้อกำหนดที่ออกตาม พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน “ดังนั้นที่กล่าวกว่า กระทรวงการต่างประเทศฝ่าฝืนคำสั่งนายกรัฐมนตรี จึงไม่เป็นความจริง”

 ทั้งนี้กลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางกลับเข้ามา ตามรายงานข่าว คือกลุ่มในช่วงรอยต่อ ซึ่งยังเดินทางขึ้นเครื่องเข้ามาได้เพราะมีหนังสือรับรอง และใบรับรองแพทย์ fit to fly อายุ 72 ชม. ที่ออกก่อนหน้าจะมีประกาศให้ชะลอการเดินทาง และในเรื่องกักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) หลายสถานทูตได้ระบุในประกาศของสถานทูตด้วยแล้ว ว่าหากกลับมาในช่วงนี้ จะถูกกักกันตัวในทุกกรณีในสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 14 วัน นอกจากนี้ ในแบบฟอร์มออนไลน์ขอหนังสือรับรองจากสถานทูต ก็ได้ระบุเตือนเรื่องนี้ไว้ด้วยแล้ว

 

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th  หรือโทร. 0-2203-5000

แท็กที่เกี่ยวข้อง