อุบลฯไม่เลื่อน7มิ.ย.เริ่มฉีดตามแผน"กลุ่มสูงวัย-7โรค"

05 มิ.ย. 2564 เวลา 12:02 น. 1.9k

    ผู้ว่าฯอุบลฯพร้อมได้วัคซีนแล้ว18,600 โดส ตะลุยฉีดกลุ่มสูงวัย-7โรคเสี่ยง ที่ลงทะเบียนนัด"หมอพร้อม"7-9 มิ.ย.นี้  ปลายก.ย.ครบทุกคน  อบจ.อุบลฯ ตั้งงบ 50 ล.พร้อมซื้อวัคซีนทางเลือก

ผู้ว่าฯอุบลพร้อม วัคซืนได้เพิ่มมาแล้ว 18,600 โดส ตะลุยฉีดกลุ่มสูงวัย-7โรคเสี่ยงที่ลงทะเบียนนัด"หมอพร้อม"7-9 มิ.ย.นี้  วางเป้าฉีดวัคซีนครบทุกคน ปลายกันยายน 2564 ด้าน อบจ.อุบลฯ ตั้งงบ 50 ล.พร้อมซื้อวัคซีนทางเลือก หากรัฐบาลเปิดไฟเขียว  

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการแผนการฉีด วัคซีน แอสตราเซเนกา ที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง เพิ่มมากขึ้น จากเดิม 3,600 โดส แต่พอถึงวัน จังหวัดอุบลฯ ได้รับการจัดสรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความพร้อมในการฉีดให้กับประชาชนในกลุ่มแรก คือกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่ผ่านการจอง"หมอพร้อม" ในวันที่ 7 -9 มิถุนายน 2564 โดยจะได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมทุกราย ประมาณ 18,600 โด้ส

ทั้งนี้ จังหวัดยังจะได้จัดสรรให้กับ รพ.ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจัดสรรฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง คือ ทหาร ตำรวจ พระสงฆ์ และครู เป็นวัคซีนซิโนแวค และแอสตราเซเนกา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบล 37 แห่ง ทั้ง 25 อำเภอ จะได้ประสานเพื่อมารับการฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี เป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับ กลุ่ม อายุ 60 ปี และกลุ่มป่วยเรื้องรัง 7 กลุ่ม ประมาณ 330,000 คน ซึ่งลงทะเบียนเกิน100 เปอร์เซนต์ โดยผ่านช่องทาง แอปพลิเคชั่น“หมอพร้อม”  ทางจังหวัดอุบลฯ ได้ทำแอปพลิเคชั่น“อุบลพร้อม” เพื่อเป็นช่องทางในการลงทะเบียนให้กับประชาชนอีกด้วย ซึ่งในระยะเริ่มต้น การลงทะเบียนอาจจะมีการสะดุด หรือไม่สะดวกไปบ้าง หากระบบทุกอย่างมีความพร้อม ปัญหานี้ก็จะหมดไป  

อีกช่องทางก็สามารถไปลงทะเบียน ตามโรงพยาบาล หรือหน่วยงานราชการที่อำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ใกล้บ้าน นอกจากนั้น ยังให้ทาง อสม.การลงพื้นที่สำรวจ ข้อมูล เพื่อบันทึกเข้าระบบ  ให้ครบทุกราย  

จังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายกำหนดฉีดวัคซีนให้กับประชาชน  ทุกกลุ่ม รวมทั้งสิ้น ประมาณ 1.3 ล้านคน โดยทาง จังหวัดได้กำหนดสถานที่ฉีดวัคซีน ทุกพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ  คือใช้สถานที่โรงพยายบาลของรัฐ และ โรงพยาบาลเอกชน ตลอดจนสถานที่ที่มีความเหมาะสม จำนวน 37 แห่ง ซึ่งแตละจุด สามารถฉีดวัคซีนได้  600 คน/วัน และหลังจากวันที่ 10 มิถุนายน 2564 จังหวัดอุบลราชธานี จะได้รับการจัดสรรวัคซีนตามแผนการบริหารจากส่วนกลาง ส่งให้กับจังหวัดเป็นระยะ และกำหนดฉีดให้เสร็จในเดือนกันยายน 2564 นี้
    
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ด้านนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก เพื่อบริการฉีดวัคซีนให้ทันต่อความต้องการของประชาชน ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก 
    

เบื้องต้น ทาง อบจ. ได้ตั้งจุดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน ที่สำนักงาน  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกอีกทางหนึ่งด้วย 
สำหรับข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เพิ่ม 2 ราย สะสม 356 เสียชีวิตสะสม 3 รักษาหาย 330 กำลังรักษา 23 ราย 

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง