คพ.เอาผิดโรงงานแป้งมันแปดริ้วปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ

05 มิ.ย. 2564 เวลา 4:36 น.249

คพ. เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายโรงงานแป้งมันจังหวัดฉะเชิงเทรา ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้สั่งการให้ตรวจสอบและเอาผิดโรงงานผลิตแป้งมันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่เชื่อมต่อกับคลองระบม และมีการสูบน้ำเสียออกนอกบริเวณโรงงาน ซึ่งได้สร้างความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ นั้น

คพ.เอาผิดโรงงานแป้งมันแปดริ้วปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ

นายอรรถพล กล่าวว่า คพ. โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (สสภ.13 ชลบุรี) ร่วมกับศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน ผู้นำชุมชน และเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น พบว่าโรงงานของ บริษัท เอส ซี อินดัสทรี จำกัด

มีการระบายน้ำเสียออกนอกบริเวณโรงงานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะลงสู่คลองระบมจริง และผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งโดย สสภ.13 ชลบุรี พบว่า น้ำทิ้งที่ระบายออกมามีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังมีการลักลอบสูบน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ใช่บ่อสุดท้าย และไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย  คพ.จึงได้เข้ากล่าวโทษบริษัทฯ ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นคดีอาญาเลขที่ 48/2564 เพื่อให้สืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

คพ.เอาผิดโรงงานแป้งมันแปดริ้วปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ

นายอรรถพล กล่าวว่า การทำให้น้ำทิ้งซึ่งมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไหลลงสู่คลองระบม ซึ่งเป็นคลองที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แล้ว ยังมีความผิดตามนัยมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้นด้วย โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน เพื่อให้การต่อพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว

คพ.เอาผิดโรงงานแป้งมันแปดริ้วปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง