นนทบุรีพบติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้ 29 พ.ค. จำนวน 139 ราย

29 พ.ค. 2564 เวลา 9:34 น.159

นนทบุรีพบติดเชื้อโควิด รายใหม่วันนี้ 139 ราย

ศูนย์ข้อมูลcovid-นนทบุรี ได้สรุปยอดติดเชื้อโควิด19ในวันนี้ว่า ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 จำนวน 139 ราย (ไม่รวมเชิงรุกในแคมป์คนงาน = 72 ราย)  สาเหตุติดเชื้อส่วนใหญ่ภายในแคมป์คนงาน ตลาดสด และครอบครัว   เพศหญิง 53 ราย  เพศชาย 86 ราย   ต่างชาติ 58 ราย (พม่า 44 ราย ลาว 4 ราย และกัมพูชา 10 ราย)

 ภูมิลำเนา

อำเภอปากเกร็ด 55 ราย

อำเภอเมือง 38 ราย

อำเภอไทรน้อย 28 ราย

อำเภอบางใหญ่ 10 ราย

อำเภอบางบัวทอง 8 ราย

อำเภอบางกรวย 0 ราย

 มีอาการ 36 ราย คิดเป็น 26 %

 ไม่มีอาการ 103 ราย คิดเป็น 74 %

ความสัมพันธ์ ส่วนใหญ่พบใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า และคัดกรองเชิงรุก

1. แคมป์คนงาน อ.ปากเกร็ด 40 ราย และ อ.ไทรน้อย 27 ราย

2. ตลาดเทศบาลนครนนทบุรีซอยแสงเทียน , ธนาคารไทยพานิชย์ , องค์การโทรศัพท์

เจ้าหน้าที่เรือนจำบางขวาง 7 ราย

 สืบค้น timeline ผู้ป่วย ได้ที่

http://203.157.109.21/timeline/index.php

(ประมาณ 1 - 2 วัน จากวันรายงาน)

- สามารถสืบค้น ลำดับเคส เพศ อายุ ตำบล อำเภอ วันที่ ป่วยได้

- สามารถสืบค้นสถานที่ใน TIMELINE ได้

"ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่

https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck" (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง) หรือ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง