ม.มหิดล เปิดตรวจสอบสิทธิ ยืนยันตัวตนฉีดวัคซีนโควิด

29 พ.ค. 2564 เวลา 5:01 น.2.6k

ม.มหิดล เปิดให้บุลากรทางการแพทย์และนิสิต ตรวสอบสิทธิยืนยันตัวตนฉีดวัคซีนโควิด

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบให้นักศึกษา และบุคลากรตรวจสอบ และยืนยันสิทธิ์การเข้ารับวัคซีน COVID-19 ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร ศาลายาของนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 1(เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแบบสำรวจการรับวัคซีน COVID-19 ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ 6-20 พฤษภาคม 2564 และกรอกข้อมูลครบถ้วน เท่านั้น)เข้าสู่ระบบ และ "ยืนยันสิทธิ์" การรับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 ที่ https://vaccine-regist.mahidol.ac.th/หรือ SCAN QR CODE

ม.มหิดล เปิดตรวจสอบสิทธิ  ยืนยันตัวตนฉีดวัคซีนโควิด

** ปิดระบบ เมื่อมีผู้ยืนยันครบจำนวน (จัดสรรตามลำดับการยืนยันสิทธิ์)

อย่าลืม!!  Capture screen หรือ print out หน้าจอ “ยืนยัน” การรับวัคซีนDownload เอกสารประกอบการฉีดวัคซีน และกรอกเอกสาร ส่วนที่ 1 ข้อมูลสุขภาพ และส่วนที่ 2 แบบประเมินความเสี่ยงนำติดตัวมาในวันมารับวัคซีน

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ม.มหิดล โทรศัพท์ 0-2849-6151-5 (ในวันและเวลาราชการ)

++++++++++

Mahidol University invites students and staff members to check information and confirm for a COVID-19 vaccination

at Prince Mahidol Hall Conference Center, Mahidol University, Salaya Campus

for Staff Members and Students Round 1  (Reserved for staff and students who registered correctly and completely through Golden Jubilee Medical Center COVID-19 vaccination survey during May 6-20, 2021)

Log in to the system and “confirm” for a vaccinationFrom May 28 - June 1, 2021at https://vaccine-regist.mahidol.ac.th/Or scan QR code

The system will be closed when the number of people meets with the number of vaccines. (First come first serve)Do not forget to capture the screen or print out the COVID-19 vaccination confirmation detailsDownload and fill out the COVID-19 vaccination form

Part 1 Health Information Part 2 Risk assessment and bring it with you on the appointment date  

For further information, please contact Risk Management Center, Mahidol University Tel. 0-2849-6151-5 (office hours)

แท็กที่เกี่ยวข้อง