รวมประกันโควิด เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีน

20 พ.ค. 2564 เวลา 10:24 น.415

รวมประกันโควิด เพิ่มเติมคือเพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีน เช็กที่นี่

“วัคซีนโควิด” เป็นหนึ่งในความหวังของหลายคน ในการที่จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้แบบปกติอีกครั้ง แม้ในขณะนี้จะมีหลายคนได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว แต่ในอีกด้านหนึ่งของ วัคซีนโควิด ยังมีความกังวลว่าการเร่งวิจัยและพัฒนาในระยะอันสั้น อาจทำให้มีผลข้างเคียงของวัคซีน ที่นำไปสู่อาการแพ้วัคซีนโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตหากมีภาวะการแพ้วัคซีนที่รุนแรง ฐานเศรษฐกิจ จึงได้รวบรวม ประกันโควิดที่ครอบคลุมถึงอาการแพ้วัคซีนมา เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

 

สินทรัพย์ประกันภัย

 1. ค่าชดเชยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจ่าย 500,000 บาท
 2. ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจ่าย 100,000 บาท
 3. เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)จ่าย 50,000 บาท
 4. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในที่เป็นผผลมาจากวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 5. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวจากวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจ่าย 150,000 บาท
 6. เบี้ยประกัน 449 บาท

รวมประกันโควิด เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีน

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

วิริยะประกันภัย

 1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน(IPD)สำหรับโรคที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจ่าย 50,000 บาท
 2. เงินชดเชยกรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (สูงสุด14วัน) จ่าย 500 บาท/วัน
 3. คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจ่าย 500,000 บาท
 4. คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจ่าย 50,000 บาท
 5. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยจากภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากการได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจ่าย 300,000 บาท
 6. เบี้ยประกัน 599 บาท

รวมประกันโควิด เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีน

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

อาคเนย์ประกันภัย

 1. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจ่าย 50,000 บาท
 2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจ่าย 500,000 บาท
 3. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจ่าย 50,000 บาท
 4. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จ่าย 50,000 บาท
 5. ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน อันเนื่องมาจากผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจ่าย 50,000 บาท
 6. เบี้ยประกัน 639 บาท

รวมประกันโควิด เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีน    

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เมืองไทยประกันภัย

 1. ภาวะโคม่า จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจ่าย 2,000,000 บาท
 2. ค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจ่าย 100,000 บาท
 3. เงินชดเชยรายได้รายวัน จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) จ่าย 2,000 บาท
 4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาจ่าย 50,000 บาท
 5. ค่าเบี้ยประกัน 1,200 บาท

รวมประกันโควิด เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีน            

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

เอเชียประกันภัย

 1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าจ่าย 250,000 บาท
 2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ มีสาเหตุมาจากผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจ่าย 2,500,000 บาท
 3. ชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (สูงสุด 50 วัน) หรือ อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) จ่าย 2,500 บาท
 4. เบี้ยประกัน 1,825 บาท

รวมประกันโควิด เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีน             

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง