16 มิถุนายน 2021

ขนส่งทางบก ระงับ รถโดยสาร 20 คัน ห้ามเข้าออกจ.มุกดาหารหลังฝืนคำสั่ง

08 May 2021 11:15 น.
อ่าน 137 ครั้ง

ขนส่งทางบก ระงับ รถโดยสาร 20 คัน ห้ามเข้าออกจ.มุกดาหารหลังฝืนคำสั่ง

กรมขนส่งทางบก ระงับ รถโดยสาร 20 คัน ห้ามเข้าออกจ.มุกดาหาร หลังพบฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด


 

เมื่อวันที่8พ.ค. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของภาครัฐ และต้องควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการ และการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันควบคุมโรค หรือประกาศคำสั่ง ดำเนินการตามกฎหมายทันที 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ประกอบการขนส่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร โดยไม่ควบคุมตรวจสอบให้ผู้โดยสารบันทึกข้อมูลการเดินทางและลงทะเบียนบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน Data Muk ทำให้ขาดข้อมูลในการติดตามตัวผู้โดยสาร เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนโรค โดยจังหวัดมุกดาหารได้มีคำสั่งระงับการเดินรถเข้าออกจังหวัดมุกดาหารเป็นการชั่วคราวเฉพาะรายแล้ว ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งจังหวัดดังกล่าว

กรมการขนส่งทางบกจึงออกคำสั่งระงับการเดินรถโดยสารเข้าออกจังหวัดมุกดาหารเป็นการชั่วคราวเฉพาะราย ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 – วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 รวมจำนวน 20 คัน ประกอบด้วย รถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 2 สายที่ 927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร ของบริษัท มุกดาหารทัวร์ จำกัด ที่จัดเดินรถร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จำนวน 17 คัน, รถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 3 สายที่ 278 ขอนแก่น-มุกดาหาร ของบริษัท สหมิตรภาพ (2512) จำกัด จำนวน 1 คัน, รถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 3 สายที่ 235 อุดรธานี-อุบลราชธานี (ข) ของบริษัท สหมิตรอุบล จำกัด จำนวน 1 คัน และรถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 3 สายที่ 555 นครพนม-มุกดาหาร ของบริษัท วิทยาทรานสปอร์ต จำกัด จำนวน 1 คัน

ขนส่งทางบก ระงับ รถโดยสาร 20 คัน ห้ามเข้าออกจ.มุกดาหารหลังฝืนคำสั่ง

กรมการขนส่งทางบก ได้ยกระดับความเข้มข้นมาตรการสาธารณสุข เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย มาตรการคัดกรอง entry และ exit scan ในระบบขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบ  สถานีขนส่งผู้โดยสาร ตรวจวัดอุณหภูมิ กำกับดูแลให้ผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง โดยต้องไม่ยินยอมให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขึ้นรถโดยสารเด็ดขาด ดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล

ขนส่งทางบก ระงับ รถโดยสาร 20 คัน ห้ามเข้าออกจ.มุกดาหารหลังฝืนคำสั่ง

เพิ่มความถี่ในการทำสะอาดพื้นที่สาธารณะตลอดทั้งวัน พร้อมจัดพิมพ์ QR Code ไทยชนะ หรือหมอชนะ ให้ผู้โดยสารลงทะเบียนก่อนใช้บริการ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ ปฏิบัติและให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการควบคุม กำกับ ดูแล การให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

 

 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend