"ม33เรารักกัน"เช็กผลทบทวนสิทธิ รับเงินงวดเดียว4,000 ด่วน ที่ www.ม33เรารักกัน.com

04 เม.ย. 2564 เวลา 20:00 น.6.6k

"ม33เรารักกัน" เปิดให้คนที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ เงินช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 ได้แล้ว วันนี้ 5 เมษายน 2564 ที่ www.ม33เรารักกัน.com ผ่านการคัดกรองรับงวดเดียว 4,000 บาท

"ม33เรารักกัน" โครงการช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ด้วยการสนับสนุนวงเงินจำนวน 4,000 บาทต่อคน ของกระทรวงแรงงาน เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองและยื่นทบทวนสิทธิ ตรวจสอบเซ็กสิทธิผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ได้แล้วในวันนี้(5เม.ย.)เป็นวันแรก

ตามเงื่อนไขโครงการกำหนด คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ ดังนี้

  • สัญชาติไทย
  • เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64
  • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ
  • กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
  • ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

ตามรายงานของกระทรวงแรงงานที่เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อย่างเป็นทางการ ระบุว่า โครงการ ม33เรารักกัน  มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,208,286 คน  เป็นผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง 622,172 คน ผู้ไม่ผ่านเงื่อนไขเงินฝากเกิน 500,000 บาท จำนวน 168,679 คน คงเหลือผู้ได้รับสิทธิ์(ผ่านเกณฑ์) จำนวน 7,417,435 คน และผู้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 7,143,283 คน 

ทั้งนี้กระทรวงแรงงานเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 และ ปิดทบทวนสิทธิ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยมีกำหนดประกาศผลยื่นทบทวนสิทธ์วันนี้ที่ 5 เมษายน 2564 เป็นวันแรก

วิธีตรวจสอบผลทบทวนสิทธิ 

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

2. เช็กที่เมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

3. กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก/ชื่อ นามสกุล เลือก วัน/เดือน/ปีเกิด 

4.กดปุ่มตรวจสอบสถานะ ระบบก็จะแจ้งว่าท่านผ่านการขอทบทวนสิทธิหรือไม่ 

ข้อมูลที่ต้องกรอก ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

หลายคนยังคงสงสัยว่า หากผ่านการทบทวนสิทธิ แล้วจะได้รับเงินทันทีหรือไม่ ได้จำนวนเท่าไหร่ หรือได้รับเงินวันไหน ในประเด็นนี้มีเงื่อนไขกำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่ผ่านการทบทวนสิทธิจะได้รับการโอนเงินในวันที่ 12 เมษายน 2564 งวดเดียวจำนวน 4,000 บาท และสามารถนำไปใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ที่มา: www.ม33เรารักกัน.com,สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,กระทรวงแรงงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง