ลงทะเบียน“เราชนะ” เงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน คิวต่อไป คนไม่มีสมาร์ทโฟน 15 ก.พ.นี้

08 ก.พ. 2564 เวลา 18:00 น.39.4k

ลงทะเบียน“เราชนะ” รับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน คิวต่อไป คนไม่มีสมาร์ทโฟน 15 ก.พ. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ได้ที่ธนาคารกรุงไทย

โครงการ"เราชนะ" มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยาสูงสุด 7,000 บาท คิวต่อไป คนไม่มีสมาร์ทโฟน คนกลุ่มนี้จะลงทะเบียน"เราชนะ" อย่างไร ช่องทางไหน มีไทม์ไลน์อย่างไรบ้าง

คนไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน"เราชนะ" 15 ก.พ.

กระทรวงการคลัง ตอบคำถาม โครงการ"เราชนะ" สำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะสามารถลงทะเบียน"เราชนะ"ได้ที่ไหน

- สามารถไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

- ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 - 25 ก.พ.64

วิธีการใช้สิทธิ์ จะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนอีกครั้ง

คนที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน มีคุณสมบัติดังนี้

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง