ครม.เคาะงบฯ “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” 2 แสนล้านบาท

26 ม.ค. 2564 เวลา 9:03 น.936

ครม.อนุมัติงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 วงเงินรวม 205,230.21 ล้านบาทเพิ่มขึ้น4.4 % ครอบคลุม 11 รายการ รวมทั้งกรณีโรคโควิด -19  

วันที่ 26 มกราคม 64 น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงินรวม 205,230.21 ล้านบาท แยกเป็นดังนี้ 

 

-    งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 203,027.10 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 4.4 

 

-    งบประมาณบริหารงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 2,203.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.9

 

สำหรับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 203,027.10 ล้านบาทมีรายละเอียดการใช้จ่ายรวม  11 รายการ ดังนี้ 

 

1.ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว อยู่ที่  3,363.50 บาทต่อราย จำนวนผู้มีสิทธิ 47,937,000 คน รวมวงเงิน  161,236.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 รายการที่ 

 

2 ค่าบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีสิทธิจำนวน 445,964 คน วงเงินรวม 3,918.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 

 

3. ค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้มีสิทธิจำนวน 68,348 คน วงเงินรวม 10,124.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 รายการที่

 

4. ค่าบริการเพื่อควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง ผู้มีสิทธิจำนวน 3,719,280 คน วงเงินรวม 1,168.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5


5. ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 207 แห่ง วงเงินรวม  1,490.29 ล้านบาท เท่ากับปี 2564 

6. ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ผู้มีสิทธิจำนวน 169,041 คน วงเงินรวม  1,014.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 

 

7.ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว (ทีม PHC)  เป้าหมาย 2,669,160 ครั้ง วงเงินรวม 421.64 ล้านบาท เท่ากับปี2564   

 

8. ค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 25,067,900 คน วงเงินรวม 2,769.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.9   

 

9.ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับบริการกรณีโรคโควิด -19  เป้าหมายบริการตรวจคัดกรองจำนวน 600,425 คน และบริการรักษาพยาบาลจำนวน 1,321 คน วงเงินรวม 825.08 ล้านบาท

 

10. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการเป้าหมาย 1,657 คน โดยรวมผู้ให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 50 คนด้วย วงเงินรวม 283.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.7 

 

11. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป้าหมายจำนวน 66,210,000 คน  วงเงินรวม 19,774.69 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4

นางสาวไตรศุลี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ครม.ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ 

 

และบริการสาธารณสุขสำหรับบริการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในส่วนบริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อตามมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และควบคุมดูแลสปสช.ให้บริหารกองทุนให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ประกันสังคมมาตรา33” ครม.เคาะลด "เงินสมทบลูกจ้าง" เหลือ 75 บาท นาน 2 เดือน

ประกันสังคมมาตรา33 “ลงทะเบียนเราชนะ.com" ไม่ได้ แต่ได้สิทธิ์อะไรบ้าง เช็กอัพเดทล่าสุดที่นี่

ด่วน ครม.ไฟเขียว “ลดภาษีที่ดิน – ค่าธรรมเนียมโอน –ขยายเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดา”

สำนักงานสลากฯ เฮ ครม.เคาะเกณฑ์ใหม่ "จ่ายโบนัส” สูงสุดได้ 8 เท่า

เยียวยาสวนลำไย เพิ่มเติม 2,013 ครัวเรือน ไร่ละ 2,000 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง