15 มิถุนายน 2021

"เราชนะ" 17 ล้านคน ต้องรู้ก่อนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 7,000 บาท

21 Jan 2021 13:20 น.
อ่าน 20,111 ครั้ง

"เราชนะ" 17 ล้านคน ต้องรู้ก่อนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 7,000 บาท

“เราชนะ” เปิด 2 ข้อควรรู้ประชาชนทั่วไปกว่า 17.36 ล้านคน ก่อนลงทะเบียนรับสิทธิเงินเยียวยา 7,000 บาท ผ่าน www.เราชนะ.com โดยผู้มีเงินฝากกว่า 105 ล้านบัญชีมีลุ้นรับสิทธิ


“เราชนะ” มาตการเยียวยารอบ 2 บรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิดระลอกใหม่ โดยจะจ่ายเงินเยียวยา3500 ให้ผู้ได้รับสิทธิประมาณ 31.1 ล้านคน รายละไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมไม่เกิน 7,000 บาท

 

โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการได้รับสิทธิรับเงินเยียวยาอัตโนมัติ ขณะประชาชนที่ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยาของรัฐเช่น โครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน ที่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ผ่านการยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค. 2564 กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบสอบคุณสมบัติ หากผ่านเกณฑ์จะได้ข้อความเตือนให้กดรับสิทธิ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

  

ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลประมาณ 17.36 ล้านคน จะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวันแรก โดย 2 เงื่อนไขสำคัญที่กระทรวงนำมาคัดกรองคือ 1. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท และ 2. เป็นผู้ที่ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

 

2 ข้อควรรู้ก่อนลงทะเบียน “เราชนะ” รับสิทธิเงินเยียวยา 3,500 บาท

 

1. กรณีไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท เมื่อประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่าน www.เราชนะ.com กระทรวงการคลังจะเข้าไปตรวจสอบว่าได้มีการยื่นแบบแสดงรายได้การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ หากยื่นก็จะดูว่ามีรายได้ก่อนหักค่าลดหย่อนเกิน 300,000 บาท หรือไม่ ถ้าไม่เกินถือว่าผ่านคุณสมบัติข้อนี้

 

อย่างไรก็ตามหากผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา ไม่เคยยื่นแบบแสดงรายได้การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กระทรวงการคลังก็จะยกประโยชน์ให้กับผู้ขอรับสิทธิรายนั้นๆ ถือว่าไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท และถ้ามีคุณสมบัติอื่นครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับสิทธิเงินเยียวยา 3,500 บาท

 

2. กรณีเป็นผู้ที่ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท เมื่อประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่าน www.เราชนะ.com กระทรวงการคลังจะเข้าไปตรวจสอบว่า บุคคลนั้นๆมีบัญชีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาทหรือไม่ ถ้าไม่เกิน และมีคุณสมบัติอื่นครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะได้สิทธิรับเงินเยียวยา 3,500 บาท


 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท หมายรวมไปถึงว่า เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 25,000 บาทขึ้นไป ซึ่งข้อมูลของกรมสรรพากรระบุว่า มีอยู่ประมาณ 4.4 ล้านคน

 

ขณะที่ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ระบุว่า ยอดคงค้างเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 มีทั้งสิ้น 105,421,282 บัญชี ในจำนวนนี้มีบัญชีเงินฝากที่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 102,211,374 บัญชี

 

คุณสมบัติ เงื่อนไข  ผู้ได้รับสิทธิเราชนะ

 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

 

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

 

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

 

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

 

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

 

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

 

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เราชนะ" เช็กที่นี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเยียวยา คลัง โอนเงินวันไหนสรุปม้วนเดียวจบ

ลงทะเบียน www.เราชนะ.com รับเงินเยียวยาโครงการ "เราชนะ"ไม่ต้องเสียภาษี

อัพเดท"เราชนะ" เงินเยียวยา 3500 บาท กลุ่มไหนรอรับอัตโนมัติ-กลุ่มไหนต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com

เคาะ“เราชนะ” โอนเข้า"เป๋าตัง" สัปดาห์ละ 1000 บาท ไม่จ่ายเงินสด 

รมว.คลัง เคลียร์ชัด หลักเกณฑ์รับเงินเยียวยา “เราชนะ”

"เราชนะ" มติครม.ล่าสุด 31.1 ล้านคนเฮ ได้สิทธิเงินเยียวยา 5 กลุ่มถูกตัดสิทธิ

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend