รพ.สงขลานครินทร์ พร้อมรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

07 ม.ค. 2564 เวลา 6:14 น.372

รพ.สงขลานครินทร์ พร้อมรับมือโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ชูความครบครัน ทีมแพทย์ เตียง 30 เตียง พร้อมห้องปฎิบัติการที่สามารถวินิจฉัยโรครองรับ 500 รายต่อวัน ระบบสั่งยารักษา และพลาสม่าของผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว ร่วมขับเคลื่อนการดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น หลังจากตัวเลขล่าสุดรายงานผู้ติดเชื้อภาคใต้รวม 777 ราย

รศ.ดร.นพ.ศรัญญู ชูศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ ซึ่งล่าสุดมีจำนวน 777 ราย ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกด้าน ได้แก่ 1. มีสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 30 เตียง  2. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 3. มีห้องปฎิบัติการที่สามารถวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยสามารถรองรับได้ 500 รายต่อวัน 4. มีระบบสั่งยารักษาโควิด-19 ที่ได้ดำเนินการร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัด 5. มีพลาสมาของผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว 

ทางโรงพยาบาลฯ ได้ทำการรวมห้องจากหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เพื่อดูแลรักษาบุคคลที่มีการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ และสามารถใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดอื่นๆ ที่สามารถถ่ายทอดสู่คนอื่นได้ อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่ โรควัณโรค และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังไม่ทราบสาเหตุได้อีกด้วย โดยหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ หรือ ห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) สามารถรองรับผู้ป่วยหนักประมาณ 20 เตียง และห้อง Patient Under Investigation (PUI) เพื่อรองรับบุคคลที่เข้าเกณฑ์ แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 อีกประมาณ 10 เตียง  
 

สำหรับหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถือว่าเป็นหอผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพในการรักษาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากที่สุดในภาคใต้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรก ทางโรงพยาบาลฯ ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยจนหายเป็นปกติแล้วกว่า 20 ราย อย่างไรก็ดีเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ประชาชนต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ชุมชนแออัด หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยตามปกติ โดยเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากสงสัยว่าตัวเองอาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถติดต่อและสอบถามได้ที่ สายด่วนคัดกรองเบื้องต้น (COVID Call Center) 091-2220166 ให้บริการจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น. (ในวันเวลาราชการเท่านั้น) และสำหรับผู้รับบริการที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีแดง) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุม กรณีไม่เร่งด่วน ขอความร่วมมือโทรเลื่อนัด กับคลินิกที่ท่านรับบริการในวันเวลาราชการ เวลา 14.00-16.00 น. หรือ เว็บไซต์ qdefer.psu.link 

แท็กที่เกี่ยวข้อง