ร.พ.พระนั่งเกล้า ขอความร่วมมือ "งดหรือเลื่อนผ่าตัดที่ไม่ฉุกเฉิน" เลี่ยงโควิด-19

05 ม.ค. 2564 เวลา 2:37 น.335

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ขอความร่วมมือ "งดหรือเลื่อนการผ่าตัดที่ไม่ฉุกเฉิน"  รับยาทางไปรษณีย์หรือร้านยาใกล้บ้าน  เลี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19

5 มกราคม 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประกาศขอความร่วมมือผู้รับบริการ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยระบุดังนี้

 

1.งดหรือเลื่อนการรักษาและการผ่าตัดที่ไม่ฉุกเฉินเร่งด่วนออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะดีขึ้น โดยให้สอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ในใบนัด

 

2.ผู้ได้รับยาต่อเนื่องที่มีอาการ "คงที่" สามารถรับยาทางไปรษณีย์ หรือร้านยาใกล้บ้าน โดยติดต่อสอบถามได้ที่ห้องยาผู้ป่วยนอก

 

ทั้งนี้สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยรับยาต่อเนื่อง ที่อาการไม่คงที่ยังคงมารับบริการได้ตามปกติ

 

 

ร.พ.พระนั่งเกล้า ขอความร่วมมือ "งดหรือเลื่อนผ่าตัดที่ไม่ฉุกเฉิน" เลี่ยงโควิด-19

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง