18 เมษายน 2021

โครงการคนละครึ่ง" ลงทะเบียน "รับสิทธิ์ 3000 บาท คึกคัก

16 Oct 2020 08:05 น.
อ่าน 11,394 ครั้ง

โครงการคนละครึ่ง" ลงทะเบียน "รับสิทธิ์ 3000 บาท คึกคัก

ลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง" คึกคัก ชั่วโมงแรก ประชาชนแห่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ 3,000 บาท แล้วกว่า 6.4 แสนคน


16 ตุลาคม 2563 เป็นวันแรกที่ กระทรวงการคลัง เปิดให้ ลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง" รับเงิน 3,000 บาท  สำหรับประชาชน โดยให้ลงทะเบียนที่ www.คนละครึ่ง.com จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด ตั้งแต่เวลา 6.00-23.00 น. ล่าสุด ณ เวลา 7.00 น. มีผู้ลงทะเบียน แล้ว 642,148 สิทธิ์ สิทธิ์คงเหลือ 9,357,852 สิทธิ์

ล่าสุดเมื่อเวเลา 8.05 น. มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 1,289,843 ราย สิทธิ์คงเหลือ 8,710,157 สิทธิ์ 

จำนวนสิทธิ์คงเหลือโครงการคนละครึ่ง ณ เวลา 8.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2563

โครงการคนละครึ่งเป็นโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทคุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง"

 • มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันลงทะเบียน
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563
 • มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (รวมทั้ง G-wallet ในบริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”) ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบให้รัฐและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดังกล่าวกำหนด

โครงการ "คนละครึ่ง" รัฐจะสนับสนุนเงินแก่ประชาชนในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน โดยรัฐจะชำระเงินดังกล่าวให้แก่ร้านค้าโดยตรง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ประชาชนต้องชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป ให้แก่ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
 • จำนวนเงินที่รัฐสนับสนุนให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า 150 บาทต่อวัน และไม่เกินกว่า 3,000 บาทรวมตลอดทั้งโครงการฯ
 • ค่าสินค้า เครื่องดื่ม หรืออาหาร ที่รัฐสนับสนุนเงิน ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น และบริการต่าง ๆ
 • ประชาชนจะต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่าได้รับสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก ในกรณีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก่อนวันที่โครงการฯ เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ (23 ตุลาคม 2563) ระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่โครงการฯ เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ
 •  แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน

 

รัฐจะสนับสนุนเงินในโครงการ "คนละครึ่ง" รวมตลอดระยะเวลาโครงการฯ ไม่เกิน 10 ล้านหมายเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ รัฐอาจพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนสิทธิได้ในภายหลัง
 

การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิโครงการ "คนละครึ่ง" จะพิจารณาเมื่อประชาชนได้รับสิทธิ ตามลำดับก่อนหลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend