15 มิถุนายน 2021

กยท.เยียวยาชาวสวนยาง 3,000 บาท ใครได้สิทธิบ้างเช็กที่นี่

26 Sep 2020 00:09 น.
อ่าน 26,310 ครั้ง

กยท.เยียวยาชาวสวนยาง 3,000 บาท ใครได้สิทธิบ้างเช็กที่นี่

กยท. เยียยวชาวสวนยาง 3,000 บาท หลังโดนมรสุมพายุโนอึน ใครได้สิทธิบ้างเช็กที่นี่


จากกรณีที่อิทธิพลพายุโซนร้อนโนอึล ส่ผงผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ทำสวนยางพาราได้รับความเสียหาย การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ได้ออกมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ปลูกสวนยางพารารายละ 3,000 บาท มาตรการเยียวยาสวนยางพาราในครั้งนี้  กยท. มีสวัสดิการที่จัดสรรให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากสวนยางที่ประสบภัย ตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 ตามมาตรา 49 (5) โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางกรณีสวนประสบภัย ไม่ว่าจะเป็น อัคคีภัย อุทกภัย หรือวาตภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กยท.พร้อมเยียวยาชาวสวนยางรายละ 3,000  

“เฉลิมชัย”สั่ง“กยท.”เร่งเครื่องดันไทยเป็นฮับถุงมือยางโลก

ปลื้ม “ยางแผ่น” ทะลุ 60 บาท/กิโลกรัม

ชำแหละ  6  ยาแรง ดันราคายาง ยังไม่กระดิก

 

ทั้งนี้ กยท.มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบภัยในเบื้องต้น หากสวนยางได้รับผลกระทบจนเสียสภาพสวน คือ ต้องมีต้นยางพาราเสียหายคราวเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 20 ต้นต่อไร่ โดยการยางเยียวยารายละไม่เกิน 3,000 บาทสำหรับเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกชาวสวนยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยางประสบภัย ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเช็กที่นี่ที่เดียว

ชาวสวนยาวที่ประสบภัยสามารถขอรับสวัสดิการจาก กยท. รับเงินเยียวยาชาวสวนยางรายละไม่เกิน 3,000 บาท

คุณสมบัติเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับการช่วยเหลือ

  • เป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.
  • สวนยางประสบภัยขนเสียสภาพของสวนยาง
  • ที่ดินสวนยางที่ประสบภัย ต้องมีกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • เกษตรกรชาวสวนยาง ต้องแจ้งขอรับการช่วยเหลือต่อพนักงานที่ปฏิบัติอยู่ในพื้นทีที่เกิดภัยพิบัติภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ประสบภัยหรือบับถัดจากวันที่เหตุภัยพิบัตินั้นได้สิ้นสุดลง  แล้วแต่กรณี

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

  • คำขอรับสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยาง
  • สำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินที่ประสบภัยพิบัติ
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้แทนดำเนินการ)
Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend