ศบศ.เคาะฟื้น​ "ชิมช้อปใช้"

02 ก.ย. 2563 | 05:09 น.

ศบศ.ไฟเขียวมาตรการ"ชิม​ช้อป​ ใช้" ​ รัฐบาลช่วยค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 และจำกัดการใช้จ่ายต่อคนตลอดโครงการ เน้นร้านค้ารายย่อยครอบคลุมผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ประมาณ 80,000 ร้านค้า

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) แถลงผลการประชุม "ศบศ."  หรือ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ทำเนียบรัฐบาลว่า โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ชิมช้อปใช้​ ภายใต้ชื่อมาตรการคนละครึ่งนำเสนอโดยกระทรวงการคลังซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปที่ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย โดยรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 และจำกัดการใช้จ่ายต่อคนตลอดโครงการ สำหรับกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนประมาณ 15 ล้านคน และกลุ่มร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ร้านค้ารายย่อยทั่วไปครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ประมาณ 80,000 ร้านค้า ผ่านกลไกการด าเนินงานผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงการคลังจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคม

 

นอกจากนี้ ศบศ. ยังเห็นขอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มเติมภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 1. เห็นชอบให้มีการเพิ่มสิทธิให้ผู้ลงทะเบียนจำนวน 3 สิทธิ ได้แก่  เพิ่มส่วนลดค่าที่พักร้อยละ 40 จำนวน 10 คืนต่อคน  เพิ่มคูปองอาหารต่อการท่องเที่ยว สูงสุดมูลค่า 900 บาทต่อวัน โดยหากท่องเที่ยว ในวันจันทร์-พฤหัสบดีจะอุดหนุน 900 บาท ขณะที่วันศุกร์-อาทิตย์จะอุดหนุน 600 บาท และ ให้เงินคืนค่าตั๋ว เครื่องบินจำนวน 2,000 บาทต่อที่นั่ง โดยเริ่มดำเนินการนับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563  

2.เห็นชอบในหลักการให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลา พักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิในแพ็คเกจเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อ ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพิ่มความถี่การพักค้าง และกระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มที่มีศักยภาพ รวมทั้ง ดึงดูดกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ อาทิ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ออกเดินทางท่องเที่ยวใน ประเทศมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดัน‘ชิม ช้อป ใช้’ ปลุกกำลังซื้อ

เอกชนเสนอฟื้น "ชิม ช้อป ใช้" กระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อนธุรกิจหมดสายป่าน

"เราเที่ยวด้วยกัน" ททท.ยัน มีโรงแรม-ร้านค้า เพียงพอกับคนใช้สิทธิ์แน่

พี่หมื่นควงออเจ้า ลุยตลาดอยุธยากระตุ้น “ชิมช้อปใช้”