ราชกิจจาประกาศ ปลด “จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า”ออกจากประเทศเสี่ยงโรคติดต่ออันตราย

15 พ.ค. 2563 เวลา 12:34 น.26.4k

ราชกิจจาประกาศ ปลด “จีน-เกาหลีใต้-ฮ่องกง-มาเก๊า”ออกจากประเทศเสี่ยงโรคติดต่ออันตราย

15 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) พ.ศ. 2563 โดยให้ยกเลิกประเทศเกาหลีใต้ และประเทศจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า ออกจากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดโรคติดอันตรายกรณีโรคโควิด-19 โดยให้มีผลบังคับใช้หลังลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง