เปิดเงื่อนไข ผ่อนคลายล็อกดาวน์ "กองถ่าย" เริ่ม 17 พ.ค.

15 พ.ค. 2563 เวลา 11:54 น.5.8k

"อิทธิพล คุณปลื้ม" เผยที่ประชุมศบค.เห็นชอบ ผ่อนคลายล็อกดาวน์ "กองถ่าย" แต่ต้องมีมาตรการคุมเข้มการระบาด จำกัดจำนวนในกองห้ามเกิน50คน

มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. วันที่ 15 พ.ค.63 เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ หรือ ผ่อนปรนกองถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เสนอ เน้นหน้าฉากไม่เกิน 10 คน กองถ่ายรวมไม่เกิน 50 คน งดฉากสัมผัสใกล้ชิด-เว้นระยะห่าง และต้องมีจัดจุดคัดกรอง 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า ที่ประชุมศบค.เห็นชอบในส่วนกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยส่วนงานหน้าฉากรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 10 คน ส่วนแผนกงานอื่นรวมกลุ่มไม่เกิน 5 คน ได้แก่ แผนกกล้อง ช่างภาพ ช่างไฟ แผนกเสียง แผนกอุปกรณ์เคลื่อนกล้อง แผนกฉากและศิลปกรรม อุปกรณ์ประกอบฉาก แผนกเสื้อผ้า/แต่งหน้าทำผม ผู้กำกับและนักแสดง แผนกจัดการกองถ่าย/แผนกจัดการสถานที่/แผนกสวัสดิการกองถ่ายให้แยกจากส่วนงานถ่ายทำ และแยกอาหารและเครื่องดื่มรายบุคคล รวมทีมงานหน้าฉากและทุกแผนกไม่เกิน 50 คน

นอกจากนี้ กำหนดให้มีการลงทะเบียนทีมงานใน "กองถ่าย" ทุกคนก่อนเข้าและออกจากกองถ่ายทำ และใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามความเหมาะสม รวมทั้งอาจให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ช่วง 14 วันก่อนร่วมงาน เช่น เดินทางไปในที่ชุมนุมชน ที่สาธารณะที่มีคนรวมกันจำนวนมาก ใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบหรือผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ

นอกจากนี้แผนกงานหลังฉาก ทั้งแผนกจัดการกองถ่าย แผนกการจัดการสถานที่ แผนกสวัสดิการกองถ่าย แผนกกล้อง และช่างภาพ ช่างไฟ ช่างเสียงและอุปกรณ์เคลื่อนกล้อง แผนกฉากและศิลปกรรม อุปกรณ์ประกอบฉากแผนกเสื้อผ้า แต่งหน้าทำผม และอื่นๆ ควรจัดให้มีการแยกการทำงานให้ห่างกันอย่างชัดเจน และลดการพูดคุยหรือสัมผัสใกล้ชิด รวมทั้งเว้นการถ่ายทำฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัว เช่น ฉากต่อสู้ ฉากแสดงความรัก โอบกอด จูบ พูดเสียงดัง ซึ่งอาจใช้เทคนิคพิเศษแทนไปก่อน

นายอิทธิพล กล่าวว่า ยังกำหนด แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสำหรับพื้นถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยเจ้าของ/ผู้ควบคุมกองถ่ายต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดฯ ได้แก่ 1.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ 2.จัดให้มีจุดคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด 

3.แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ล่วงหน้าก่อนการถ่ายทำ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปตามมาตรการฯ ที่กำหนด 4.ควรทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร ในบริเวณทุกจุดที่มีที่นั่ง เช่น หน้ามอนิเตอร์ ห้องพักนักแสดงและทีมงาน จุดรับประทานอาหาร 5.จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะถ่ายทำภายในอาคาร และเลี่ยงการถ่ายทำในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 

6.เลือกใช้พื้นที่ถ่ายทำที่มีบริเวณกว้างเพียงพอเพื่อให้แบ่งพื้นที่ตามส่วนงานให้ชัดเจน ในอัตราส่วน 1 คนต่อ 10  ตารางเมตร แต่ละส่วนงานห่างกันอย่างน้อย 2เมตร และ7.ควรจัดให้มีจุดรับประทานอาหารที่มีอากาศถ่ายเท ไม่คับแคบจนเกินไป และให้มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล ไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 

"วธ.จะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจร่วมกับตำรวจ ทหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์"

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมศบค. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 ในส่วนของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายใต้สังกัดวธ. อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑพื้นบ้าน หอสมุดแห่งชาติ และหอศิลป์ทั่วประเทศ โดยตนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่กำกับดูแลแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง