ศบค.ชี้ร้านค้าร่วมมือเพิ่มสถิติทำผิดก.ม.ลด

06 พ.ค. 2563 เวลา 8:51 น.388

นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) แถลงถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  (COVID-19 ) ในประเทศไทยวันที่ 6 พฤษภาคม  2563 ต่อกรณีการผ่อนคลายมาตรการเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ด้านความมั่นคงมีการเพิ่มภารกิจตรวจกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย   จากผลการตรวจประจำวันที่ 5 พ.ค.63 จำนวน 12,996  ราย  มีการปฏิบัติตามมาตรการ 12,547 ราย  ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 449 ราย  ลดลงเหลือ 3.45% จากวันที่ 3 พ.ค. มีจำนวน 4.88% และวันที่4 พ.ค. มีจำนวน 3.74%

ศบค.ชี้ร้านค้าร่วมมือเพิ่มสถิติทำผิดก.ม.ลด

หากแยกผลการตรวจสะสมแยกตามประเภท พบว่าสถานการณ์การปฏิบัติตามกฎหมายมีความร่วมมือจากร้านค้ามากขึ้น โดยร้านอาหาร ปฏิบัติตามกฎหมาย  7,345 ราย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพียง 370  ราย  ซุปเปอร์มาร์เก็ต ปฏิบัติตามกฎหมาย  1,089 ราย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพียง 25 ราย  ร้านค้าปลีก ตลาด ปฏิบัติตามกฎหมาย  6,329 ราย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพียง 202  ราย  ร้านตัดผม ปฏิบัติตามกฎหมาย 4,807  ราย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพียง 150 ราย สนามกอล์ฟ  ปฏิบัติตามกฎหมาย 192 ราย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพียง 1 ราย

ศบค.ชี้ร้านค้าร่วมมือเพิ่มสถิติทำผิดก.ม.ลด

สนามกีฬาปฏิบัติตามกฎหมาย 515 ราย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพียง 23ราย สวนสาธารณะ ปฏิบัติตามกฎหมาย  721 ราย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพียง 17 ราย ร้านสัตว์เลี้ยง ปฏิบัติตามกฎหมาย  581 ราย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพียง 12  ราย

ศบค.ชี้ร้านค้าร่วมมือเพิ่มสถิติทำผิดก.ม.ลด

แท็กที่เกี่ยวข้อง