นายกเทศมนตรีหาดใหญ่ อนุญาตตลาดเปิดขายได้ตามปกติ

05 พ.ค. 2563 เวลา 3:19 น.6.1k

พร้อมกำชับต้องกำหนดทางเข้า-ออกให้ชัดเจน ส่วนผูซื้อ-ขาย สวมหน้ากากอนามัย

นายอมร วงศ์วรรณปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้ออกประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่

เรื่อง อนุญาตให้ตลาดต่างๆเปิดตามปกติ เทศบาลนครหาดใหญ่อนุญาตให้ตลาดต่างๆเปิดทำการตามข้อ

กำหนตออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนตการบริหารราชการใน

สถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยเจ้าของตลาดอาคารจะต้อง

ดำเนินการดังนี้

1. กำหนดทางเข้า-ออก ให้ชัดเจน

2. ผู้ซื้อและผู้ขายต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

3. เจ้าของตลาดหรือผู้ขายต้องจัดหาน้ำยาล้างมือไว้บริการที่ทางเข้า-ออก

ให้เพียงพอ และกำหนดระยะห่างตามที่จังหวัดสงขลากำหนด

4. เจ้าของตลาด/ผู้ขายต้องทำความสะอาดตลาด/อาคาร อย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

นายกเทศมนตรีหาดใหญ่ อนุญาตตลาดเปิดขายได้ตามปกติ

แท็กที่เกี่ยวข้อง