ผู้ว่าฯเมืองชล ออกคำสั่งปลดล็อกดาวน์

23 เม.ย. 2563 เวลา 7:21 น.36.7k

ดีเดย์ 1 พ.ค.เปิดเมืองชล หลังสถานการณ์โควิด เริ่มคลี่คลาย

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 18/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ใจความว่า 

บัดนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มเริ่มคลี่คลายลง ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จึงอาศัยความในมาตรา 22  มาตรา 34 และ มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  ประกอบข้อ 7 (1)ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่1)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งให้กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามาตรการที่ปรากฏตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ดังกล่าวข้างต้น ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

อัพเดท"พรก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว-คำสั่งศบค."

สนามกอล์ฟเมืองชล เปิดบริการ 1 พ.ค.นี้

ผู้ว่าฯเมืองชล ออกคำสั่งปลดล็อกดาวน์

แท็กที่เกี่ยวข้อง