"นราธิวาส"ประกาศ 2 ตำบลเสี่ยงโควิดห้ามคนเข้า-ออก

17 เม.ย. 2563 เวลา 6:37 น.681

ผู้ว่าฯนราธิวาส ลงนามคำสังจังหวัด กําหนดให้พื้นที่ตําบลโคกสะตอ และตําบลสุวารี อําเภอรือเสาะ เป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ห้ามผู้ใด เข้า-ออก 16-30 เม.ย.นี้

นายเอกรัฐ หลีเส้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนราธิวาส ลงนามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส เรื่อง กําหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ดังนี้

1. กําหนดให้พื้นที่ ตําบลโคกสะตอ และตําบลสุวารี อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการระบาดของควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด- 19

2. ห้ามผู้ใด เข้า-ออก ในพื้นที่ตําบล ตามข้อ 1 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้ก่อนกําหนดเวลาดังกล่าว จังหวัดนราธิวาส อาจพิจารณา ยกเลิกคําสั่งนี้ได้ก่อนกําหนด หากผู้ใดมีความจําเป็นจะต้องเข้าหรืออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายจากนายอําเภอท้องที่ โดยใช้เส้นทางที่เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กําหนด

 

"นราธิวาส"ประกาศ 2 ตำบลเสี่ยงโควิดห้ามคนเข้า-ออก

"นราธิวาส"ประกาศ 2 ตำบลเสี่ยงโควิดห้ามคนเข้า-ออก

แท็กที่เกี่ยวข้อง