“น่าน”ปิดเมือง

05 เม.ย. 2563 เวลา 11:19 น.2.6k

รองผู้ว่าฯน่าน นำทีมตรวจเยี่ยมด่านตรวจชุมชนบ้านนาหวายใหม่ อำเภอบ้านหลวง วันเริ่มระงับเดินทางเข้าน่านชั่วคราว ในขณะที่โรงพยาบาลบ้านหลวงจัดทำตู้วัดอุณหภูมิ เพื่อใช้ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่

 

“น่าน”ปิดเมือง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(5 เม.ย.2563)  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชัยพล โรจนวิสิฐ นายอำเภอบ้านหลวง และปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง โรงพยาบาลบ้านหลวง สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ลงตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองผู้เดินทาง เข้า - ออก ณ ด่านตรวจชุมชนบ้านนาหวายใหม่ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่การระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่านเป็นการชั่วคราว บริเวณรอยต่อเขตจังหวัด เส้นทางหลวงหมายเลข 1091 อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน - อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พร้อมมอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง แอลกอฮอล์ สำหรับฆ่าเชื้อโรคให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจชุมชนบ้านนาหวายใหม่  

 

“น่าน”ปิดเมือง “น่าน”ปิดเมือง

 

“น่าน”ปิดเมือง

 

ในโอกาสนี้ได้พร้อมกันทดสอบการใช้งานตู้วัดอุณหภูมิร่างกายที่จัดทำขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ถูกคัดกรอง ณ โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่สัญจรไปมาอย่างดี 

 

ทั้งนี้  ได้มีการติดตั้งป้ายประกาศบริเวณเขตรอยต่อ อ.บ้านหลวง จ.น่าน - อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ขอระงับการเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านชั่วคราว ตั้งแต่ 5  - 30 เม.ย.2563 ตามคำสั่งจังหวัดน่าน

 

“น่าน”ปิดเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง