ขอทบทวนสิทธิ"เราชนะ"กลุ่มพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน เริ่มเมื่อไร-ไทม์ไลน์รับเยียวยา เช็กที่นี่

06 มี.ค. 2564 | 04:39 น.

"เราชนะ" กลุ่มพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน ขอทบทวนสิทธิได้เมื่อไร ไทม์ไลน์รับเยียวยา 7,000 บาท ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ 

 

โครงการ"เราชนะ" ได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไปเป็นวันที่ 26 มีนาคม 2564

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอาทิ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง”ได้,  ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ว่า

ล่าสุด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีนโยบายให้มีการดูแลกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงคนชราที่มีปัญหาทางกายภาพ เนื่องจากยังมีประชาชนกลุ่มดังกล่าวบางส่วนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กระทรวงการคลังจึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการปิดรับลงทะเบียนออกไปจากวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2564

 

โดยในระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ธนาคารกรุงไทย (KTB) จะปิดระบบลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและจะเปิดระบบรับลงทะเบียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่เพื่อดำเนินการประสานการจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ดำเนินการรับลงทะเบียน นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือในการรับลงทะเบียนให้แก่กลุ่มดังกล่าวให้ครอบคลุมต่อไป

ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 และทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564 หากผ่านคัดกรองจะได้รับวงเงินสิทธิ์งวดแรก จำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

ส่วนประชาชนกลุ่มฯดังกล่าวที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ในระหว่างวันที่ 6 - 31 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยฯ ทั่วประเทศ โดยจะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 7 เมษายน 2564

 

ไทม์ไลน์การรับวงเงินสิทธิกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีดังนี้

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564  มีไทม์ไลน์รับโอนวงเงินสิทธิ์ ดังนี้

งวดแรก วันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บาท 

งวดที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 4 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มีนาคม 2564 มีไทม์ไลน์รับโอนวงเงินสิทธิ์ ดังนี้

งวดแรก วันที่ 19 มีนาคม 2564  ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก 6,000 บาท

งวดที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เราชนะ" ขยายเวลาลงทะเบียนกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษถึง 26 มี.ค.

กางไทม์ไลน์"เราชนะ"กลุ่มทบทวนสิทธิ์ อีกรอบวันไหนเช็กที่นี่ม้วนเดียวจบ

"เราชนะ"เตือน กลุ่มไม่ผ่านคุณสมบัติรายได้ รีบทบทวนสิทธิ สิ้นสุดวันไหนเช็กเลยที่นี่ 

"ลงทะเบียนถุงเงิน" เปิด 8 ขั้นตอนร้านค้ารับชำระโครงการเราชนะ ผ่านบัตรประชาชน