บีโอไอ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 100% หนุน บจ.

10 กุมภาพันธ์ 2564

บีโอไอ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 100% หนุน บจ. พัฒนาผู้ประกอบการไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติอนุมัติมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. (SET) หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย

รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 100% ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

ทั้งนี้ โครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอไปแล้ว แม้จะมีรายได้แล้วก็ตาม สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการนี้ได้ แต่จะต้องมีสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ทั้งระยะเวลาและวงเงินที่ได้รับยกเว้น

อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ไม่รวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด SET หรือ mai อยู่แล้ว ก่อนวันที่มาตรการนี้มีผลใช้บังคับ โดยสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 157 ราย

ยอดติดเชื้อโควิด 10 ก.พ.64 รายใหม่ 157 ในประเทศ 144 เสียชีวิต 1 คน

หมอธีระวัฒน์ชี้วัคซีนโควิด-14 เรามีสิทธิ์เลือก

หมอธีระวัฒน์แนะตรวจเลือดหาเชื้อโควิด-19ก่อนหากผลบวกค่อยแยงจมูก

 

"สมุทรสาคร" พบอีก 132 รายติดเชื้อโควิด-19