3 มีนาคม 2021

ส่องมาตรการเยียวยา"โควิด"จาก "ธ.ก.ส." ใครอยากกู้ - ใครอยากพักหนี้เช็กเลย

22 Jan 2021 03:05 น.
อ่าน 85,998 ครั้ง

ส่องมาตรการเยียวยา"โควิด"จาก "ธ.ก.ส." ใครอยากกู้ - ใครอยากพักหนี้เช็กเลย

เปิดข้อมูลมาตรการเยียวยา"โควิด"ระลอกใหม่จาก "ธ.ก.ส." ทั้งการพักชำระหนี้ การขยายเวลา การขอสินเชื่อ พร้อมช่องทางติดต่อ ใครอยากกู้ อยากขอรับความช่วยเหลือเช็กได้เลย


หลังจากภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 ทั้งสนับสนุนวงเงินในการใช้จ่ายผ่านโครงการ "เราชนะ" ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 29 มกราคมนี้ ผ่าน www.เราชนะ.com  หรือการจับมือกับสถาบันการเงินต่างๆให้มีมาตรการบรรเทาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นพักชำระหนี้ หรือการขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป อีกส่วนหนึ่งก็มีการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ ผ่านการให้สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ

 

วันนี้ "ฐานเศรษฐกิจ"จึงขอรวบรวมมาตรการเยียวยาโควิดรอบ2จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ที่ได้ประกาศมาตรการออกมาช่วยเหลือเกษตรกรในการฝ่าวิกฤตโควิดรอบนี้  ซึ่งมาตรการของ ธ.ก.ส.ที่ออกมานั้น จะมีอะไรบ้าง สามารถเช็กได้ดังต่อไปนี้ 

 

มาตรการบรรเทา


 การพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย


1. พักหนี้ทั้งระบบทั่วประเทศ 1 ปี สัญญาเงินกู้ก่อน 1 เมษายน 2563 /พักงวด เม.ย.63- มี.ค.64


2. สำหรับ 28 จังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะต้องแจ้งขอเข้ามาตรการพักหนี้กับทางธนาคาร ซึ่งมีมาตรการพักหนี้ ได้แก่

 

 • พักหนี้โควิด-19 เกษตรกรและ SME เป็นเวลา 1ปี  / 6เดือน

 

 • พักหนี้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี  (นอก LPH)  6 เดือน / พักงวด ม.ค. - ธ.ค. 64

 

 • พักหนี้สินเชื่อฉุกเฉิน โควิด-19 นาน 6 เดือน / พักงวด ธ.ค.63 – พ.ค.64 

 

 • พักหนี้สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ  1ปี / พักงวด ม.ค. - ธ.ค. 64

 

มาตรการลดภาระหนี้ 


-โครงการชำระดีมีคืน

 

 • กรณีเป็นเกษตรกรและบุคคล ทันทีที่ชำระหนี้จะได้รับคืนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท

 

 • กรณีเป็นกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกินแห่งละ 50,000 บาท 

 

-โครงการลดภาระหนี้ 

 

 • กรณีลูกค้าเกษตรกร จะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง 

 

 • กรณีกลุ่มบุคคล  กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่จำกัดวงเงินที่จะคืน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564  

 

-มาตรการขยายเวลาและลดภาระชำระหนี้

 

 • บริหารจัดการหนี้เกษตรกร 

 

 • ขยายเวลาการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับที่มาของรายได้ 

 

 • มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร 

มาตรการเยียวยาโควิดรอบ2จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส.นอกจากมาตรการบรรเทาแล้ว ธ.ก.ส.ยังเตรียมวงเงินสนับสนุนเพื่อจะช่วยฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจผ่านการให้สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ โดยมีดังต่อไปนี้ 

 

-สินเชื่อฉุกเฉินโควิด-19  

 

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน 

 

 • วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

 

 • กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้

 

 • มีระยะเวลาปลอดการชำระ 6 เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน

 

 • สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน โดยขยายเวลาในการขอสินเชื่อดังกล่าวได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

-สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ 

 

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท

 

(ทั้งนี้คณะกรรมการธนาคารจะให้การอนุมัติสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำก่อนการเปิดให้บริการภายในเดือนมกราคม 2564)

 

-สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Jump Start Credit) 

 

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี  รายละไม่เกิน 50,000 บาท

 

-สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ  (Sufficient Loan)  

 

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วง 3 เดือนแรก เดือนถัดไปดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 

 

-สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด  

 

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วง 3 เดือนแรก เดือนถัดไปดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี รายละไม่เกิน 50,000 บาท


-สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ 

 

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

 

-สินเชื่อ SMEs (Soft Loan ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2)

 

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2  ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี 

มาตรการเยียวยาโควิดรอบ2จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส.

 

ส่วนช่องทางที่จะใช้บริการกับ ธ.ก.ส. สามารถติดต่อได้ดังต่อไปนี้


-โครงการพักชำระหนี้(ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดและที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม) ติดต่อได้ที่

 

 • LINE Official BAAC Family 

 

 

 • Call Center 0 2555 0555 

 

 • ธ.ก.ส. พื้นที่ 28 จังหวัด 

 

-สินเชื่อฉุกเฉินสามารถส่งคำขอได้ทาง 

 

 • LINE Official BAAC Family  

 

-สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบและสินเชื่อ SMEs (Soft Loan ธปท. ระยะที่ 2) 

 

 • ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 

 

-สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพและสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด 

 

 • ติดต่อได้ทั้งทาง LINE Official BAAC Family และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 


โดยสามารถติดต่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากรับเรื่องแล้ว ธ.ก.ส. จะนัดหมายเพื่อทำสัญญา ณ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ภูมิลำเนาของลูกค้า และขอย้ำเตือน ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายการอนุมัติสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากเป็นเพียงการแสดงความประสงค์ขอใช้บริการดังกล่าว ดังนั้น ขอให้โปรดระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากช่องทางที่ ธ.ก.ส. กำหนด

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดมาตรการ ธ.ก.ส.เยียวยาลูกค้าโควิดรอบ2

ธ.ก.ส.พักหนี้นาน1 ปี ช่วยเกษตรกรและเอสเอ็มอี"สินเชื่อกลุ่มใหม่" ใน 28 จ.

“เงินประกันรายได้ยางพารา” งวด3 ธ.ก.ส. เริ่มโอน 29 ม.ค.

อัพเดท 7 สินเชื่อ ธ.ก.ส. เยียวยาโควิดรอบ 2 สรุปครบที่นี่

สรุป"เยียวยารอบ 2" คลังจัดหนัก "พักชำระหนี้-เสริมสภาพคล่อง"

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend