สรรพสามิต เยียวยาสายการบินต้นทุนต่ำ ขยายเวลาลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน

03 พ.ย. 2563 | 10:33 น.

สรรพสามิต ออมากตราการเยียวยาขยายเวลาลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันสำหรับเครื่องบิน เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันนี้ 3 พ.ย. นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยลดลงกว่าร้อยละ 80 ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินต้องพึ่งพากำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลัก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลัง ลดภาษีน้ำมัน อุ้มสายการบิน แลกลดค่าตั๋ว

คลัง เชื่อ เศรษฐกิจไทยฟื้นในไตรมาส 4

สรรพสามิต ยังไม่ตอบขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเครื่องบินต่อหรือไม่

สรรพสามิต พร้อมลดภาษีน้ำมันเครื่องบินต่ออีก 6 เดือน

สำหรับเครื่องบินไอพ่นจาก 4.726 บาท/ลิตร ลงเหลือ 0.20 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งทำให้ต้นทุนผู้ประกอบการสายการบินลดลงและสามารถปรับลด ค่าโดยสาร เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้สายการบินลดลง

แต่อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อไปอีกระยะหนึ่ง ในวันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบมาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นลง จากเดิมอัตรา 4.726 บาท/ลิตร เป็น 0.20 บาท/ลิตร และให้มีผลบังคับใช้หลังเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อลดต้นทุนผู้ประกอบการสายการบิน เพิ่มขีดความสามารถด้านการประกอบการให้สามารถนำนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ต่างจังหวัดได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย

สรรพสามิต เยียวยาสายการบินต้นทุนต่ำ ขยายเวลาลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน