www.คนละครึ่ง.com ลืมรหัส “แอปเป๋าตัง” ลงทะเบียนเติมเงินG-Wallet ทำอย่างไรเช็กที่นี่

26 ต.ค. 2563 เวลา 21:09 น.106.7k

www.คนละครึ่ง.com หลังได้รับสิทธิลืมรหัสเดิมเข้า“แอปเป๋าตัง” เพื่อลงทะเบียนเติมเงิน G-Wallet ไม่ได้ในการใช้จ่ายกับร้านค้าต้องทำอย่างไรเช็กที่นี่

วันที่ 27 ต.ค. จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติ โครงการคนละครึ่ง โดยลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อให้ร้านค้าและประชาชนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยรัฐร่วมจ่ายผ่านฝ่ายผู้ซื้อ 50%ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดโครงการ

วิธีดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

  • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 (3 เดือน)

กำหนดการลงทะเบียน

  • ร้านค้า เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.
  • ประชาชนน เริ่ม 16 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.
  • ช่วงระยะเวลใช้จ่าย 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.

คุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียน

  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • สัญชาติไทย
  • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

www.คนละครึ่ง.com  ลืมรหัส “แอปเป๋าตัง” ลงทะเบียนเติมเงินG-Wallet  ทำอย่างไรเช็กที่นี่

 

สำหรับโครงการคนละครั้ง ต้องใช้สิทธิผ่าน “แอปเป๋าตัง” ซึ่งในขณะนี้มีประชาชนที่ได้รับสิทธิ คนละครึ่ง จำนวนหนึ่งลืมรหัสเข้าแอปเป๋าตัง เพื่อ เติมเงินG-Wallet ไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสเดิมที่ได้ลงทะเบียนไว้ใน โครงการชิมช็อปใช้ ทางออกมีดังนี้

1.ติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

2.นำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย

3.นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวไปด้วยเพื่อขอรหัสเดิม

 

ขณะที่ นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com  ได้ต่อเนื่องทุกวัน ในช่วงเวลา 06.00 - 23.00 น. จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ ณ สาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจโดยเฉพาะหาบเร่ แผงลอยเข้าร่วมโครงการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้มีร้านค้ารองรับการใช้จ่ายของประชาชนจำนวนมากที่สุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง