จังหวัดเชียงใหม่สั่งปิด 3 สถาบันการศึกษาพบบุคลากรทางการศึกษาติดเชื้อโควิด

19 มิ.ย. 2564 เวลา 19:02 น.3.7k

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งปิด 3 สถาบันการศึกษา พบบุคลากรทางการศึกษาติดเชื้อโควิด พร้อมสั่งปิดร้าน “Hanawa” จำนวน 14 วัน

วันที่ 19 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 65/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 

1 ให้ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศเชียงใหม่ ดำเนินการ ดังนี้

1.1 ให้กลุ่มนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน

1.2 ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) แก่กลุ่มนักเรียนตามข้อ 1.1

1.3 ให้ทำความสะอาดห้องเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน

1.4 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและทีมสอบสวนโรคอย่างเคร่งครัด

2 ปิดร้าน “Hanawa” ตั้งอยู่เลขที่ 185/3 ถนนทิพย์เนตร ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน

2.1 ให้เจ้าของสถานที่/ผู้ประกอบการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน

2.2 ให้พนักงานของร้านทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน

2.3 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและทีมสอบสวนโรคอย่างเคร่งครัด

จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

พร้อมกันนี้ยังมีคำสั่งให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการดำเนินการของบุคคล สถานที่ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

 

ที่มา: ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง