โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปักธงไม่เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด ออกประกาศฉีด 7 มิ.ย.เป็นต้นไป

05 มิ.ย. 2564 เวลา 9:35 น. 4.5k

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปักธงไม่เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด เริ่มวันแรก 7 มิ.ย.เป็นต้นไป สำหรับลงทะเบียนหมอพร้อม และ ระบบ BRH Connect ขณะที่หลายรพ.ออกประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน

วันนี้ 5 มิ.ย.เพจโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศโรงพยาบาลบุรีรัมย์

เรียน ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

- ที่ลงทะเบียนผ่านไลน์หมอพร้อม

- แอปพลิเคชั่นหมอพร้อม

- และที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทางระบบ BRH Connect

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ได้ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า

ติดต่อยื่นทำบัตรที่ ห้องทำบัตร 99 อาคารอำนวยการ ชั้น 1

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. หลักฐานการนัดหมาย (ใบนัดหรือภาพถ่าย)

ตรวจสอบการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม

และผ่านระบบ BRH Connect บริการข้อมูลออนไลน์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

คลิกลิงค์ http://app.brh.go.th:10667/

- ดูผลการตรวจโควิด-19 ออนไลน์

- การจองและฉีดวัคซีน รพ.บุรีรัมย์

(การจองคิววันและเวลาในการรับวัคซีน, ดาวน์โหลดใบรับรองการได้รับวัคซีนจาก รพ.บุรีรัมย์)

- ดูตารางนัดของคุณ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ฉีดวัคซีนโควิด

 

เป็นที่น่าสังเกตมีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกมาประกาศไม่เลื่อนฉีดวัคซีน ขณะที่หลายโรงพยาบาลได้ประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. และ ในวันที่ 8 มิ.ย. ออกไปก่อน

ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า ในวันที่  7 มิ.ย.ทุกจังหวัดจะมีวัคซีนฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ ประมาณ 2 ล้านโดส และ จะทยอยส่งเพิ่มอีกตลอดเดือนมิถุนายน

หลังจาก กระทรวงสาธารสุขได้ชี้แจงออกมา ปรากฏว่ามีประกาศด่วนจากหลายโรงพยาบาล “ด่วนผู้ที่ได้คิวนัดฉีดตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.เป็นต้นไป ขอเลื่อนนัดไปไม่มีกำหนด”

ผู้ว่าฯเลยยกเลิกนัดหมายฉีดวัคซีนโควิดทั้งจังหวัด

ขณะที่ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ออกคำสั่งประกาศจังหวัดเลย แจ้งยกเลิกนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด- 19 ทั้งจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

ดังนั้น ประชาชนท่านใดที่ได้รับการนัดหมายให้ไปรับการฉีดวัคชีนโควิด-19 ตามใบนัดหมายที่โรงพยาบาลได้แจ้งแล้วนั้น

จึงขอยกเลิกไปก่อนเนื่องจากโรงพยาบาลจะต้องดำเนินการนัดหมายให้เหมาะสมกับจำนวนวัคนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละรอบ โดยทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งวันเวลาในการฉีดที่แน่นอนให้ท่านทราบอีกครั้ง ผ่านช่องทางดังนี้

1.กรณีจองผ่านแอปพลิเคชั่น "หมอพร้อม" เจ้าหน้าที่จะติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ของท่าน หรือจะแจ้งให้ท่านทราบที่บ้าน โดย อสม/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

2.กรณีแจ้งความประสงค์ผ่าน อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธรณสุข อสม.จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบ