โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 39 ราย พบปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อ"คนในครอบครัว"13 ราย

03 มิ.ย. 2564 เวลา 6:18 น. 277

โควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,880 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 39 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกรุงเทพฯ 24 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว พบเป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบอายุน้อยสุด 36 ปี มากสุด 89 ปี อาชีพเสี่ยง

โควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้(3 มิ.ย.64)ว่า  สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 3,886 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 140,485 ราย
 • หายป่วยแล้ว 90,778 ราย
 • ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 39 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 1,052 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 39 ราย พบปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อ"คนในครอบครัว"13 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 3 มิถุนายน 2564 จำนวน 39 ราย แยกเป็น เป็นชาย 20 ราย หญิง 19 ราย ค่ากลางอายุ 64 ปี(36-89 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 24 ราย นนทบุรี และภูเก็ต จังหวัดละ 2 ราย ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงราย ตาก นครศรีธรรมราช บึงกาฬ ปัตตานี สมุทรสาคร สระแก้ว สุพรรณบุรี และอ่างทอง จังหวัดละ 1 คน

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตตสูง (22) 
 • เบาหวาน (18) 
 • ไขมันในเลือดสูง (13) โรคไต (10)
 • โรคปอด (5) โรคหัวใจ (4) 
 • โรคตับ (3)
 • หลอดเลือดสมอง (2) มะเร็ง (1)
 • ไม่มีโรคประจำตัว (3)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

 • คนในครอบครัว 13 ราย (หลาน ญาติ)
 • คนอื่นๆ 7 ราย (เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนดูแล วงน้ำชา)
 • อาศัย/เดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด 10 ราย 
 • อาชีพเสี่ยง 3 ราย (ค้าขาย การเงิน)
 • ไปในที่คนหนาแน่น 3 ราย( ตลาด รพ.)
 • ระบุได้ไม่ชัดเจน 3 ราย
  โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 39 ราย พบปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อ"คนในครอบครัว"13 ราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง