ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดสำหรับคนพิการ เริ่มแล้ววันนี้ - 5 มิ.ย.

01 มิ.ย. 2564 เวลา 2:20 น.4.2k

เช็กเลย! 4จังหวัดพื้นที่สีแดง เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดสำหรับคนพิการรอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. เงื่อนไข-รายละเอียดมีอะไรบ้าง พร้อมเปิดรพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรรองรับคนพิการวันนี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนสำหรับคนพิการ ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 64 นี้  โดยสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน คลิกที่นี่ 

ขณะที่เงื่อนไขในการลงทะเบียน ประกอบไปด้วย


-คนพิการทุกประเภท ที่มีอายุ 18 – 59 ปี 


-พักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ 


เมื่อทำการลงทะเบียนแล้วเสร็จ ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะรวบรวมรายชื่อคนพิการเพื่อส่งต่อให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


อย่างไรก็ตามคนพิการที่เคยลงทะเบียนในแบบสำรวจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก คนพิการที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วนคนพิการ 1479 หรือ 09 2984 7199 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับคนพิการ
 

นอกเหนือจากมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือคนพิการในการลงทะเบียนเพื่อจองฉีดวัคซีนแล้ว ทาง พม. ยังได้ร่วมมือกับ สธ. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ซึ่งคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เพื่อรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด -19 (COVID-19)  ในกลุ่มคนพิการที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย โดยเริ่มเปิดบริการในวันนี้ (วันที่ 1 มิ.ย 64)

โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ เปิดแล้ววันนี้

ขณะเดียวกันทางพม.ยังมีอีกหนึ่งมาตรการที่ดูแลกลุ่มเปราะบาง ช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวในภาวะวิกฤตโควิด -19 (COVID-19) โดยตั้งทีม "เรามีเรา" ที่จะประสานส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วนคนพิการ 1479 และแอปพลิเคชัน TTRS สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย รวมถึงสวัสดิการต่างๆ  
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง